ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>ATOS液压元件>>ATOS比例阀,ATOS电磁阀>>阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达

阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达

点击放大
产品型号:
-
产品报价:
产品特点:
东莞市腾达是PARKER派克液压气动、ATOS阿托斯液压电子产品和DANFOSS丹佛斯马达在中国的代理分销商,我们专业从事电液伺服、纠偏控制设备设计开发、非标液压系统设计、生产与销售。产品主要包括电液伺服阀、电液比例阀、电液转换器、电磁换向球阀、伺服放大器、比例放大器、光电传感器、光电检测装置、位移传感器和伺服油缸等。
  -阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达的详细资料:

阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达

 供应意大利ATOS比例阀
直动式减压阀
RZGA-A-010/210/M 20
RZGA-A-010/32/M/7 20
RZGA-A-033/80/M/7 31
RZGO-A-010/100 20
RZGO-A-010/210 20
RZGO-A-033/100
RZGO-A-033/210
RZGO-A-033/315 31
RZGO-AE-010/100 10
RZGO-AE-033/210 10
RZGO-TER-010/100
RZGO-TER-010/100/I 40
RZGO-TER-010/210 40
RZGO-TER-010/210/I 40
RZGO-TER-010/32 40
RZGO-TER-033/100
RZGO-TER-033/315 40

直动式溢流阀
RZMA-A-010/250/M 21
RZMA-A-030/180/M/7 21
RZMO-A-010/100
RZMO-A-010/210
RZMO-A-010/210/18 20
RZMO-A-010/315
RZMO-A-010/315/18
RZMO-A-010/50
RZMO-A-010/50/18
RZMO-A-030/100 20
RZMO-A-030/210 20
RZMO-A-030/210/18
RZMO-A-030/315
RZMO-AE-010/315 10
RZMO-AE-030/100 40
RZMO-P1-010/100/18/MC 20
RZMO-P1-010/210
RZMO-P3-010/100/AM1NSA
RZMO-P3-010/100/I/AM1NSA
RZMO-P3-010/210/I/AM1NS
RZMO-P3-010/210/I/AMINSA
RZMO-TER-010/100 40
RZMO-TER-010/315 40
RZMO-TER-010/315/I 40
RZMO-TER-030/210 40
RZMO-TER-030/315/I 40

先导式溢流阀
AGMZA-A-10/250/M
AGMZA-A-10/250/PA-M
AGMZA-A-10/80/PA-GK 21
AGMZA-A-10/80/PA-GK/24 21
AGMZA-A-20/250/M
AGMZO-A-10/100
AGMZO-A-10/100/Y 20
AGMZO-A-10/210
AGMZO-A-10/210/18
AGMZO-A-10/210/E
AGMZO-A-10/210/Y
AGMZO-A-10/315
AGMZO-A-10/315/E 20
AGMZO-A-10/315/Y
AGMZO-A-20/210
AGMZO-A-20/315
AGMZO-A-20/315/Y
AGMZO-A-32/315
AGMZO-AE-10/210 10
AGMZO-AE-10/315 10
AGMZO-AE-20/315/Y 10
AGMZO-AE-32/315
AGMZO-TER-010/210/I
AGMZO-TER-10/100/I
AGMZO-TER-10/210
AGMZO-TER-10/315/Y 40
AGMZO-TER-20/210
AGMZO-TER-20/315/Y 40


先导式减压阀
AGRCZO-A-10/100/P 10
AGRCZO-A-10/210 10
AGRCZO-A-10/210/P 10
AGRCZO-A-10/315 10
AGRCZO-A-10/315/P 10
AGRCZO-A-20/210/R 10
AGRCZO-AE-10/210 10
AGRCZO-AE-10/50 10
AGRCZO-AE-20/210/P
AGRCZO-TER-10/315 40
AGRZO-A-10/100/P
AGRZO-A-10/210/P
AGRZO-A-10/210/R
AGRZO-A-10/315
AGRZO-A-20/210/18
AGMZO-TER-10/210/EI
AGMZO-TER-10/210/I
AGMZO-TER-10/315 40
AGMZO-TER-10/315/I 40/PE


比例换向阀
DHZA-A-051-S3/M/7 21
DHZA-A-051-S3/PA-GK/7
DHZA-A-051-S5/M/7 21
DHZA-A-071-L5/M/7 21
DHZO-A-051-S5
DHZO-A-051-S5/18
DHZO-A-053-L3 20
DHZO-A-053-L3/18
DHZO-A-053-L5
DHZO-A-053-L5/18
DHZO-A-060-S3
DHZO-A-071-L1 20
DHZO-A-071-L1/18
DHZO-A-071-L5
DHZO-A-071-L5/18 20
DHZO-A-071-S3 20
DHZO-A-071-S5
DHZO-A-073-D5
DHZO-A-073-D5/18
DHZO-A-073-L5
DHZO-A-073-S3 20
DHZO-A-073-S5
DHZO-AE-051-S5 10
DHZO-AE-071-D5/I
DHZO-AE-071-S5/I
DHZO-AE-073-D5/I 10
DHZO-AE-073-S5 10
DHZO-AE-073-S5/I 10
DHZO-AT-073-P3 20
DHZO-ATE-073-P3/B/DP27SB 20
DHZO-T-051-L1
DHZO-T-051-L5 31
DHZO-T-071-D5
DHZO-T-071-L5
DHZO-T-071-S5
DHZO-TE-051-L5/Y 40
DHZO-TE-071-L5
DHZO-TE-071-S5 40 /PE
DHZO-TE-073-S5
DKZA-A-173-L5/PA-M/7
DKZO-A-151-S5
DKZO-A-171-L5
DKZO-A-173-S5
DKZOR-A-151-S5
DKZOR-A-151-S5/18 40
DKZOR-A-151-S5/B
DKZOR-A-153-L5/B
DKZOR-A-171-D5 40
DKZOR-A-171-L5
DKZOR-A-171-S5
DKZOR-A-171-S5/18
DKZOR-A-173-D5
DKZOR-A-173-L5
DKZOR-A-173-L5/18 40
DKZOR-A-173-L5/Y
DKZOR-A-173-S3
DKZOR-A-173-S5
DKZOR-A-173-S5/18
DKZOR-AE-171-L5 10
DKZOR-AE-171-S5
DKZOR-AE-171-S5 10/WG
DKZOR-AE-171-S5/Y 10
DKZOR-AE-173-D5 10
DKZOR-AE-173-L5 10
DKZORC-A-151-S5/18
DKZOR-T-151-L5
DKZOR-T-151-L5/Y
DKZOR-T-153-L5
DKZOR-T-171-D5
DKZOR-T-171-L5
DKZOR-T-171-S5
DKZOR-T-171-S5/Y
DKZOR-T-173-L5 40
DKZOR-TE-170-L5 40
DKZOR-TE-171-L5
DKZOR-TE-171-L5/I 40
DKZOR-TE-171-S5
DKZOR-TE-171-S5/Y
DKZOR-TE-173-L5 40
DKZO-T-171-S3
DKZO-T-173-S5

伺服比例阀
DLHZA-T-040-L71/M/7
DLHZA-T-040-T71/GK 31
DLHZA-T-060-T71/GK 31
DLHZO-LE-060-V71/LQ52SA 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ42SB 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ52SA 40
DLHZO-T-040-L11
DLHZO-T-040-L13
DLHZO-T-040-L31
DLHZO-T-040-L51
DLHZO-T-040-L53
DLHZO-T-040-L71
DLHZO-T-040-L73 31
DLHZO-T-040-V71
DLHZO-TE-040-L11
DLHZO-TE-040-L11/I
DLHZO-TE-040-L31 40
DLHZO-TE-040-L31/FI 40
DLHZO-TE-040-L31/I
DLHZO-TE-040-L33/I 40
DLHZO-TE-040-L51 40
DLHZO-TE-040-L51/FI 40
DLHZO-TE-040-L51/I
DLHZO-TE-040-L53 40
DLHZO-TE-040-L71
DLHZO-TE-040-L71/I 40
DLHZO-TE-040-L73 40
DLHZO-TE-040-L73/B 40
DLHZO-TE-040-T53/I 40
DLHZO-TE-040-T71/Q 40
DLHZO-TE-040-T73/I 40
DLHZO-TE-040-V11 40
DLHZO-TE-040-V13
DLHZO-TE-040-V73 40
DLKZA-T-160-L71/NPT
DLKZA-T-160-T71/GK 40
DLKZOR-LE-160-L71/Q/LQ82SB 41
DLKZOR-T-140-L31 41
DLKZOR-T-140-L71
DLKZOR-T-140-L73 41
DLKZOR-T-140-T71 41
DLKZOR-T-140-V71 41
DLKZOR-T-160-L71 41
DLKZOR-TE-140-L31
DLKZOR-TE-140-L71
DLKZOR-TE-140-L71/FI 41
DLKZOR-TE-140-L71/I
DLKZOR-TE-140-L71/Q 41
DLKZOR-TE-140-L73/I 41
DLKZOR-TE-140-T71 41
DLKZOR-TE-140-T73 41
DLKZOR-TE-140-T73/I 41
DPZO-A-171-L5 10
DPZO-A-171-L5/D
DPZO-A-171-L5/E
DPZO-A-171-S5 10
DPZO-A-251-L5 30
DPZO-A-251-S5 20
DPZO-A-253-S5
DPZO-A-271-D5
DPZO-A-271-L5
DPZO-A-271-L5/D 30
DPZO-A-271-L5/E 30
DPZO-A-271-L5/G 30
DPZO-A-271-S5
DPZO-A-271-S5/D
DPZO-A-271-S5/DE 30
DPZO-A-271-S5/DG 30
DPZO-A-271-S5/E 30
DPZO-A-271-S5/G
DPZO-A-273-D5
DPZO-A-273-D5/G
DPZO-A-273-L5 30
DPZO-A-273-L5/D 30
DPZO-A-273-L5/D 30 /WG
DPZO-A-273-L5/DG
DPZO-A-273-L5/E 30
DPZO-A-273-L5/G 30
DPZO-A-273-S3
DPZO-A-273-S3/DG 30
DPZO-A-273-S5 30
DPZO-A-273-S5/D
DPZO-A-273-S5/DG
DPZO-A-273-S5/G 30
DPZO-A-371-L5/D 30
DPZO-A-371-L5/DEG/18 30
DPZO-A-371-L5/E
DPZO-A-371-S5 30
DPZO-A-371-S5/D
DPZO-A-371-S5/EG 30
DPZO-A-373-D5
DPZO-A-373-D5/D 30 /WG
DPZO-A-373-D5/DEG
DPZO-A-373-L5/DG 30
DPZO-A-373-L5/G 30
DPZO-A-373-S5/DG
DPZO-A-373-S5/G 30
DPZO-AE-171-L5/E
DPZO-AE-173-05/DGI
DPZO-AE-173-L5/GI 10
DPZO-AE-271-D5/I 30
DPZO-AE-271-L5 30
DPZO-AE-271-S5 30
DPZO-AE-271-S5/D
DPZO-AE-273-D5 30
DPZO-AE-273-L5/GI 30
DPZO-AE-273-S5 30
DPZO-AE-273-S5 30/WG
DPZO-AE-371-D5/E
DPZO-AE-371-S5/D 30
DPZO-AE-373-L5/D 30
DPZO-AE-373-L5/GI 30
DPZO-L-270-L5
DPZO-L-270-L5/D 40
DPZO-L-270-L5/DE
DPZO-L-270-L5/G 40
DPZO-L-271-L5
DPZO-L-271-L5/E 40
DPZO-L-271-S5
DPZO-L-271-S5/D
DPZO-L-273-L5 40
DPZO-L-273-L5/G
DPZO-L-273-S5
DPZO-L-273-S5/D
DPZO-L-273-S5/G 40
DPZO-L-351-L5/G 40
DPZO-L-673-D5 20 /WG
DPZO-LE-170-L5
DPZO-LE-171-L5
DPZO-LE-173-L5/I 40
DPZO-LE-270-L5/D 40/WG
DPZO-LE-270-L5/DI 40
DPZO-LE-271-L5 40
DPZO-LE-271-S5
DPZO-LE-371-S5
DPZO-LE-373-L5 40
DPZO-T-251-L5/E 40
DPZO-T-271-D3/D
DPZO-T-271-L5
DPZO-T-271-S5
DPZO-T-271-S5/D
DPZO-T-273-S5/D
DPZO-TE-171-L5/DI 40
DPZO-TE-173-L5/DI 40
DPZO-TE-271-D5
DPZO-TE-271-D5/I
DPZO-TE-271-L5
DPZO-TE-271-L5/E
DPZO-TE-271-L5/I 40
DPZO-TE-271-S5
DPZO-TE-271-S5/I 40
DPZO-TE-273-L5/D 40
DPZO-TE-273-L5/DI 40
DPZO-TE-371-S5 40

先导式减压阀
KZGO-A-031/210 20
KZGO-A-031/315
HZGO-A-031/100 31
HZGO-A-031/210 31
HZGO-A-031/315 31
HZGO-A-031/315/18 31
HZMO-A-030/210 40

DHI-0610/A-X 230/50/60AC,DHI-0610/A-X 24DC 23, DHI-0610-X 110/50/60AC, DHI-0610-X 230/50/60AC 23, DHI-0610-X 24DC, DHI-0611/A-X 24DC 23, DHI-0611/FC-X 24DC 23, 
DHI-06119/A-X 24DC 23, DHI-0611-X 24DC 23, DHI-0612/A-X 24DC, DHI-0613/A-X 24DC 23, DHI-0613/WP-X 230AC, DHI-0613-X 230/50/60AC, DHI-0613-X 24DC, DHI-0614-X 24DC, DHI-0616/A-X 230/50/60AC, DHI-0618/A-X 24DC 23, DHI-0630/2/A-X 230/50/60AC 23, DHI-0630/2/A-X 24DC 23, DHI-0630/2-X 24DC, DHI- 0631/1/2/A-X 24DC, DHI-0631/2/A-IX 24DC, DHI-0631/2/A-X 110/50/60AC 23, DHI-0631/2/A-X 230/50/60AC 23, DHI-0631/2/P-X 24DC, DHI-0631/2/WP-X 12DC 23, DHI-0631/2/WP-X 220DC 23, DHI-0631/2/WP-X 230/50/60AC, DHI-0631/2P/A-X 24DC, DHI-0631/2P-X 24DC, DHI-0631/2-X 230/50/60AC, DHI-0631/2-X 110/50/60AC, DHI-0631/2-X 220DC, 
DHI-0631/2-X 230/50/60AC, DHI-0631/2-X 24DC, DHI-0632/2/A-X 230/50/60AC 23, 
DHI-0632/2/A-X 24DC 23, DHI-0632/2-X 230/50/60AC, DHI-0632/2-X 24DC 23, DHI-0639/C-X 24DC 23, DHI-0670-X 24DC 23, DHI-0671/A-X 24DC, DHI-0671/FC-X 24DC 23, DHI-0674-X 24DC 23, DHI-0701/2-X 110/50/60AC, DHI-0710/WP-X 24DC 23, DHI-0710-X 230/50/60AC, DHI-0710-X 24DC, DHI-0711-X 24DC, DHI-0711-X 110/50/60AC 23, DHI-0711-X 230/50/60AC, DHI-0713/1-X 230/50/60AC, DHI-0713/WP-X 12DC 23, 
DHI-0713/WP-X 230/50/60AC 23, DHI-0713/WP-X 24DC 23, DHI-07139-X 24DC 23, 
DHI-0713P 24DC, DHI-0713-X 110/50/60AC, DHI-0713-X 230/50/60AC, DHI-0713-X 24DC, DHI-0713-X 24DC 23 /PE, DHI-0714/WP-X 230/50/60AC, DHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23 /PE, DHI-0714-X 230/50/60AC, DHI-0714-X 24DC, DHI-0715/FI/NC-X 24DC, DHI-0715-X 24DC, DHI-0716-X 24DC, DHI-0717-X 24DC, DHI-0718-X 230/50/60AC, DHI-0718-X 24DC, DHI-0750/2-X 24DC, DHI-0751/2/FI/NC-X 24DC 23, 
DHI-0751/2/FI/NO-X 24DC 23, DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC, DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 23 /PE,DHI-0751/2/WP-X 24DC, DHI-0751/2-X 110/50/60AC 23, DHI-0751/2-X 230/50/60AC, DHI-0751/2-X 24DC, DHI-0630/2/A-X 24DC 20, DHO-0631/2/A-X 24DC 20, DHO-0631/2/L1-X 24DC 20, DHO-0631/2-X 24DC, DHO-0639/O-X 24DC 20, DHO-0710-X 24DC 20, DHO-0711-X 24DC, DHO-0713-X 24DC 20, DHO-07191-X 24DC, 
DHO-0750/2-X 24DC 20ATOS放大器型号:E-BM-AC-011F, E-BM-AC-011F/I, E-BM-AC-01F /RR, E-BM-AC-01F 11 /2, E-BM-AC-01F 11 /3, E-BM-AC-01F/RR 11 /1, E-BM-AC-05F 11 /3, E-BM-AC-05F 11 /4, E-BM-AC-05F/RR 11 /3, E-K-11B, E-K-32M,E-K-32P, E-ME-AC-01F 20, E-ME-AC-01F 20 /1, E-ME-AC-01F 20 /2, E-ME-AC-01F 20 /3, 
E-ME-AC-01F 20 /4,E-ME-AC-01F 20 /6, E-ME-AC-01F 20 /A1, E-ME-AC-01F 20 /A2,
E-ME-AC-01F 20 /A4, E-ME-AC-01F/4R-4 20, E-ME-AC-01F/4R-4 20 /2, E-ME-AC-01F/4R-4 20 /3, E-ME-AC-01F/4R-4 20 /6, E-ME-AC-01F/I 20, E-ME-AC-01F/I 20 /2, 
E-ME-AC-01F/I 20 /4, E-ME-AC-01F/I 20 /6, E-ME-AC-01F/RR 20 /4, E-ME-AC-01F/RR 20 /A2, E-ME-AC-01F/RR-4 20, E-ME-AC-01F/RR-4 20 /3, E-ME-AC-01F/RR-4 20 /6, 
E-ME-AC-01F-4 20 /2, E-ME-AC-05F 20 , E-ME-AC-05F 20 /2,E-ME-AC-05F 20 /3, 
E-ME-AC-05F 20 /4, E-ME-AC-05F 20 /A3, E-ME-AC-05F/4R-4 20 /3, E-ME-AC-05F/4R-4 20 /4, E-ME-AC-05F/I 20, E-ME-AC-05F/I 20 /3, E-ME-AC-05F/I 20 /4, E-ME-AC-05F/RR 20, E-ME-AC-05F/RR 20 /3, E-ME-AC-05F/RR 20 /4, E-ME-AC-05F/RR-4 20 /3, 
E-ME-AC-05F/RR-4 20 /4, E-ME-AC-05F-4 20 /3, E-ME-AC-05F-4 20 /4, E-ME-K-PID, 
E-ME-L-01H 40 /DL17SA, E-ME-L-01H 40 /DL26SB, E-ME-L-01H 40 /DL27SB, E-ME-L-01H 40 /DL27SB, E-ME-L-01H 40 /DL27SB, E-ME-L-01H 40 /DL35SB, E-ME-L-01H 40 /DL67SA, E-ME-L-01H 40 /LQ22SA, E-ME-L-01H 40 /LQ32SA, E-ME-L-01H 40/DL27SB, E-ME-L-01H 40/PCNNSA, E-ME-L-01H/DL27SB, E-ME-L-01H/I 40 /LQ32SA, E-ME-T-01H 40 /DH04SA, E-ME-T-01H 40 /DH05SA, E-ME-T-01H 40 /DK14SC, E-ME-T-01H 40 /DK15SB, E-ME-T-01H 40 /QV0NSA, E-ME-T-01H 40 /TK14AA, E-ME-T-01H 40 /TK14SC, E-ME-T-01H 40 /TQ25SA, E-ME-T-01H 40 /TQ32SA, E-ME-T-01H 40 /TQ42SA, E-ME-T-01H 40/DK14SC, E-ME-T-01H 40/DK15SB, E-ME-T-01H 40/QV1NSB,E-ME-T-01H 40/TQ25SA, E-ME-T-01H/I 40 /DH04SA, E-ME-T-01H/I 40 /DK14SC, E-ME-T-01H/I 40 /DP25SB, E-ME-T-01H/I 40 /DP25SC, E-ME-T-01H/I 40 /QV0NSA, E-ME-T-01H/I 40 /TQ25SA, E-ME-T-01H/I 40/DK15SB, E-ME-T-01H/I 40/QVONSA, E-ME-T-01H/I 40/TQ25SA, E-ME-T-05H 40 /DH07SA, E-ME-T-05H 40 /DK17SA, E-ME-T-05H 40 /DK17SB, E-ME-T-05H 40 /DP27SB, E-ME-T-05H 40/DH07SA, E-ME-T-05H 40/DK17SB, E-ME-T-05H 40/DP27SB, 
E-ME-T-05H/I 40 /DK17SB, E-ME-T-05H/I 40 /DP27SB, E-ME-T-05H/I 40/DH07SA, E-ME-T-05H/I 40/DK17SB, E-ME-T-05H/I 40/DP27SB, E-MI-AC-01F 11 /1, E-MI-AC-01F 11 /2, E-MI-AC-01F 11 /3, E-MI-AC-01F 11 /4,E-MI-AC-01F 11 /6, E-MI-AC-01F/7 11 /3, 
E-MI-AC-01F/7 11 /4, E-MI-AC-01F/RR 11 /1, E-MI-AC-01F/RR 11 /2, E-MI-AC-01F/RR 11 /3, E-RACK3HE21TE, E-RACK3HE28TE, E-RACK3HE42TE, E-RACK3HE49TE, 
E-RACK3HE56TE,E-RACK3HE84TE, E-RI-TE-01H 40 /DH04SA, E-RI-TE-01H/I 40 /DH04SA, E-RI-TE-05H 40 /DK17SB, E-RP-AC-01F/I 10 /2, E-RP-AC-01F/I 10 /A1, E-RP-AC-05F 10 /4, E-SD/DC, E-SR/DC,E-MI-AC-01F,E-BM-AC-01F,E-BM-AC-011F,E-BM-AC-05F,E-ME-AC,E-RP-AC,E-ME-T-01H,E-ME-L-01H,E-ME-T-21H,E-ME-T-25H,E-ME-K-PID,E-ME-K-OPQ,E-ME-Y-OFGATOS盖板型号:LIDA-1/F,LIDA-1/WP,LIDA-2/F,LIDA-2/WP,
LIDA-3/F,LIDA-3/WP,LIDB-1/F,LIDB-1/WP,LIDB-2/F,LIDB-2/WP,LIDB-3/F,LIDB3/WP,
LIDEW-1/F,LIDEW-1/E,LIDEW-1/WP,LIDEW-2/F,LIDEW-2/E,LIDEW-2/WP,LIDEW-3/F,
LIDEW-3/E,LIDEW3/WP,LIDBH-1/F,LIDBH-1/E,LIDBH-1/WP,LIDBH-2/F,LIDBH-2/E,
LIDBH-2/WP,LIDBH-3/F,LIDBH-3/E,LIDBH-3/WPATOS
换向阀型号:DKE-1631/2 24DC DKER-1711,DKE-1713-X 24DC ,DKE-1618-SP666-24DC ,DKE-1718-X 24DC DKE-1631/2-X 24DC
DKE-1713-X24DC DKE-1711-X 24DC DKE-1710-X 24DC DKE-1630/2-X DKER-1631/2 DKER-1751/2 DKE-1631/2-X24DC+SP667 DKE-1611-X 24DC DKOR-1611/A-X 24DC, DKOR-1631/2-X 24DC, DKOR-1671-X 24DC, DKOR-1710-X 24DC 10, DKOR-1711/L-X 24DC 10, DKOR-1711-X 24DC 10, DKOR-1713-X 24DC, DKOR-1714-X 24DC 10, SDHI-0631/2/A-X 24DC, SDHI-0631/2-X 24DC, SDHI-0639/C-X 24DC 23, SDHI-0639/O-X 230/50/60AC 23, SDHI-0639/O-X 24DC, SDHI-0710-X 230/50/60AC 23, SDHI-0711-X 12DC 23, SDPHI-2711/1/D-X 24DC 31, SDPHI-2711/D-X 24DC,SDPHI-2713/D-X 24DC, SDPHI-2713-X 24DC, SDPHI-27191/D-X 24DC, SDPHI-3631/2-X 24DC 53, SDPHI-3711/1/DE-X 24DC, SDPHI-3711/1/D-X 24DC, SDPHI-3711/1/E-X 24DC, SDPHI-3711/DE-X 24DC, SDPHI-3711/D-X 24DC, SDPHI-3713/E-X 230/50/60AC 53, SDPHI-3713/E-X 24DC 53,SDPHI-3713-X 24DC 53, SDPHI-3714/8/DE-X 24DC, SDPHI-3714/8/E-X 24DC, SDPHI-3714/DE-X 24DC DPHI-1614/AD-X 24DC,DPHI-1631/2/DE-X 24DC, DPHI-1711/D-X 24DC 40, DPHI-1713/DH-X 24DC, DPHI-1713/D-X 230/50/60AC, DPHI-1713/D-X 24DC 40, DPHI-1713-X 24DC, DPHI-2611/DS-X 24DC 31, DPHI-2611/D-X 24DC 31, DPHI-2613/AD-X 24DC 31, DPHI-2613/A-X 24DC 31, DPHI-2613/D-X 24DC 31, DPHI-2613-X 24DC, DPHI-2630/2/E-X 24DC 31, DPHI-2631/2/A-X 24DC 31, DPHI-2631/2/D 24DC 31, DPHI-2631/2/DH9RWP-X 24DC 31, DPHI-2631/2/D-X 24DC 31, DPHI-2631/2/E-X 24DC, DPHI-2631/2/FI/NC-X 24DC 30, DPHI-2631/2-X 24DC 31, DPHI-2671/DS-X 24DC 31, DPHI-2701/DH-X 24DC 31, DPHI-2701/R-X 24DC 31, DPHI-2711/DS-X 230/60AC 31, DPHI-2711/D-X 230/50/60AC, DPHI-2711/D-X 24DC, DPHI-27116-X 24DC,DPHI-2711-X 24DC, DPHI-2713/D-X 24DC , DPHI-2713-X 24DC, DPHI-2716/H9-X 24DC, DPHI-27193/HWP-X 24DC 31, DPHI-2751/2/D-X 24DC 31, DPHI-2751/2-X 24DC 31, DPHI-3630/2/D-X 24DC 53, DPHI-3631/2/E-X 24DC, DPHI-3631/2/FI/NC-X 24DC 52, DPHI-3631/2-X 24DC 53, 
DPHI-3710/D-X 24DC, DPHI-3711/1/D-X 24DC, DPHI-3711/DE-X 24DC, DPHI-3711/DS-X 230/50/60AC, DPHI-3711/D-X 24DC, DPHI-3711/FI/NC-X 24DC 52, DPHI-3713/DS-X 230/50/60AC, DPHI-3713/D-X 24DC 53, DPHI-3713/E-X 230/50/60AC, DPHI-3713/H-X 230/50/60AC 53, DPHI-37139/S-X 24DC, DPHI-3713-X 24DC 53, DPHI-3714/8/DE-X 24DC, DPHI-3714/DE-X 24DC, DPHI-3714/R-X 24DC 53, DPHI-3716-X 24DC 53, DPHI-3751/2/D-X 24DC 53, DPHI-3751/2-X 24DC 53, DPHI-6713/D-X 24DC 33, DPHI-6713/E-X 230/50/60AC 33, DPHI-6713-X 24DC 33,DPHI-6716/D-X 24DC, DPHO-3630/2/A-X 24DC 11, DPHO-6713/D-X 24DC 11, DPHU-1713/H-X 24DC 41, 
DPHU-1713-X 24DC 32, PHU-1751/2-X 24DC, DPHU-2631/2/EH9-X 24DC 32, DPHU-2711/HL2-X 24DC, DPHU-2711/H-X 24DC 32, DPHU-2711-X 24DC 32, DPHU-2713/D-X 24DC 32, DPHU-2713/H-X 24DC 32, DPHU-2713/L1-X 24DC 32, DPHU-2713-X 24DC, 
DPHU-2714/EH-X 24DC, DPHU-2750/L1-X 24DC, DPHU-2751/2/WP-X 24DC, DPHU-2751/2-X 24DC, DPHU-3711/L1-X 24DC, DPHU-3711/S-X 24DC 54, DPHU-3713/D-X 24DC 54, DPHU-3713-X 24DC, PHU-3716-X 24DC 54, DPHU-3717-X 24DC 54, DPHU-3751/2-X 24DC 54, DPHU-3751/D-X 24DC, DPHU-6711/DH-X 24DC 34, DPHU-6711/H-X 24DC 34

PFEX2-51150/51150/3DW 23 PFEX2-51150/51150/3DV 23 PFEX2-51150/51129/3DV 23 PFEX2-42045/31022/3DT 21 PFEX2-31036/31022/1DT PFED-54150/085/3DWO 21
PFED-54150/085/1SVO 21 PFED-54150/070/3DVO PFED-54129/029/1DWG 21 PFED-54110/056/3DWB 21 PFED-54110/056/1DUO 21 PFED-54110/029/1DUO PFED-54110/029/1DTO 21 PFED-54090/070/3DUF 21 PFED-54090/070/1DVO 21 PFED-54090/070/1DUO 21 PFED-43070/044/1DVO PFED-43070/044/1DUO 20 PFED-43070/016/1DUO PFED-43056/016/1DTO PFED-43045/044/1DVO 20 PFED-43045/044/1DTO PFED-43045/028/1DTO 20 PFED-43037/022/1DVO 20 PFED-43037/016/3SUO 20 PFED-43037/016/1DTA PFED-43029/028/1DVO 20 PFED-43029/016/1SWO PFED-43029/016/1DWO 20 PFE-52110/3DT 31 PFE-52090/3DT 31 PFE-51150/3DV PFE-51150/1DT PFE-51129/1DT
PFE-51110/3DT 23 PFE-51110/1DU 23 PFE-51110/1DT 23 PFE-51090/1DU PFE-51090/1DT 23 PFE-42070/7DV PFE-42070/3DW 20 PFE-42070/3DU PFE-42070/3DT 20 PFE-42056/3DU 20 PFE-42045/3DW 20 PFE-41085/1DW 20 PFE-41085/1DT 20 PFE-41070/2DV 20 PFE-41070/2DT 20 PFE-41070/1DV 20 PFE-41070/1DT PFE-41056/1DW 20 PFE-41056/1DV 20 PFE-41056/1DU 20
PFE-41056/1DT PFE-41045/1DW 20 PFE-41045/1DU 20 PFE-41045/1DT PFE-41037/1DU 20 PFE-32036/3DT PFE-32028/3DV 20 PFE-32028/3DT 20 PFE-31044/1DV 20
PFE-31044/1DU 20 PFE-31044/1DT 20 PFE-31036/1DW PFE-31036/1DV 20 PFE-31036/1DU 20 PFE-31036/1DT PFE-31028/1DV PFE-31028/1DU PFE-31028/1DT PFE-31022/1DW PFE-31022/1DU PFE-31022/1DT PFE-31016/1DU PFE-31016/1DT
ATOS插装阀型号:
LIDEW1-1-IX 24DC 10, LIDEW1-2/B-IX 24DC 10, LIDEW1-2/E-IX 24DC, LIDEW1-2-IX 24DC 10, LIDEW1-3/E-IX 24DC, LIDEW1-3/E-IX 24DC, LIDEW1-4-IX 24DC 10, LIDEW1-4-IX 24DC 10 X12A,F12A, LIDEW1-6-IX 230/50/60AC, LIDEW-2, LIDEW-2 F12A, LIDEW-2/B F12A, LIDEW-2/BF 10 X12A, LIDEW-2/F 10 X12A, LIDEW2-1/E-IX 24DC, LIDEW2-2/E-IX 24DC, LIDEW-3 10,LIDO-2 10, LIDO-3/E,LIMHA-1/210-IX 24DC, LIMHA-1/350-IX 24DC 31, LIMHA-2/210-IX 24DC 31, LIMHA-2/350-IX 24DC 31, LIMHA-3/350/V-IX 24DC 40 X12A, LIMHA-3/350-IX 24DC 40 X12A, LIMHA-4/350/V-IX 24DC 32 X12A, LIMHC-2/350-IX 230/50/60AC 31, LIMM-1/210, LIMM-1/P/350, LIMM-2/210 20, LIMM-2/350 20, LIMM-3/350 40 X12A, LIMM-3/350/V 40 X12A, LIMM-4/210/V 31, LIMM-4/350/V 31 X12A,LIMM-5/100/V 31, LIMM-5/350 31, 
LIMZA-A-1/180/M 20, LIMZA-A-3/180/M 40, LIMZO-A-3/210, LIMZO-A-4/210, LIMZO-A-5/315/P 30, LIMZO-AE-4/315 10, LIMZO-TER-4/210 50, LIMZO-TER-4/210/I, 
LIQV-2 20, IQV-2/K, LIQZO-A-252S4, LIQZO-L-252L4 50, LIQZO-L-322L4 50, LIQZO-LE-402L4 50, LIQZO-LE-502L4 50, LIQZO-LE-632L4 51, LIQZO-T-252L4, 
LIQZO-T-252L4 50 /PE, LIQZO-T-322L4 50, LIQZO-T-402L4, LIQZO-TE-322L4 50, LIRA-1/100 20, LIRA-1/210 20, LIRA-2/210/V 20, LIRA-3/100, LIRA-4/210/V 11, LIRZO-A-1/210, LU-02C-UX 230RC, LU-02C-UX 24DC 26, LU-03A-UX 24DC 26, 
LU-03C-UX 230RC 26, LU-03C-UX 24DC 26ATRLE-10-4X ATRLE-20-4X AGRLE-32
HR-011 11 HR-012-50 JPR-212 16 JPR-312 16 KR-012 35 HMP-015/210 HM-011/350
AGIR-10/210 AGIR-20/210 AGIRR-10/210 51 AGIRR-20/210 51 HG-031/210 23 HG-036/100 23
JPG-211/210 KG-031/210 KG-033/210 20 AGAM- 10/10/350/V-I-X-24DC AGAM-10/11/350-I-X-25DC AGAM-10 210 AGAM-20/10/350-I-X-24DC DIIZO-TE-073-D3-1 DKZOR-TE-173-S DPZO-AE-2-73-D-3-I-G DPZO-AE-2-73-S-5-I-G PVT-322 AGIR-10/100 PFG-218
PFG-142 PVT-220/140 PFR-202 E-M1-AC-01 EMAP-40/H14 MAP80 MAP320/H12
PVT-322/70 PFC-120 DHI-0711/SP-6-67-24DC DHI-0631/2/SP-667-24DC DHI-0713/S-667-24DC SP-HP-65/A10 SP-HP-135/A10 DHI-0714/13 DHI-0710/13 E-ATR-6/400/I
MAP-040/20 E-ATR-6/400/I KM-014/210 HQ-012 KR-014 DK1-1631/2 220V SP-666
SP-666/A SP-ZM-7P DKI-1711 DPZO-AE-3-73-D-5-I-G DPZO-LE-2-73-D-5-I-G KM-015/350 DHI-0613/2-X-24DC DHI-0713/X-24DC DHI-0731/X-24DC DHI-075-1/2-X-24DC DHI-1-71-3-X-24DC DLOH-3A-U-X-24DC DLOH-3C-U-X-24DC DLOH-3C-O-X-24DC DPHI-2-63-1/2/H-X-24DC DPHI-2-71-3/H-X-24DC DPHI-2-75-1/2/H/D-X-26DC DPHI-3-71-3/H-X-27DC DPHI-3-75-1/2/H-X-28DC
电磁阀线圈
SP-CAI-110/50/60AC /80 SP-CAI-230/50/60AC /80 SP-CAU-110DC /80 SP-CAU-220DC /80 SP-CAU-230RC /80 SP-CAU-24DC /80 SP-COI-110/50/60AC SP-COI-230/50/60AC /80 SP-COU-110DC /80 SP-COU-12DC /80 SP-COU-220DC /80 SP-COU-230RC /80 SP-COU-24DC /80
SP-G1-CK-160/110 SP-G3-CB-9-250/140 SP-G3-CB-9-320/180 SP-G3-CB-9-80/45 SP-G3-CB-9-80/45 CS3148 SP-G3-CI-100/45 SP-G4-CK-80/45 SP-G8-CK-100/70 SP-G8-CK-125/56 SP-G8-CK-200/140 SP-G8-CK-200/140 SP-G8-CK-32/14 SP-G8-CK-32/22 SP-G8-CK-40/18 SP-G8-CK-40/28 SP-G8-CK-50/22 SP-G8-CK-50/36 SP-G8-CK-63/45 SP-G8-CK-80/36 SP-G8-CK-80/45 SP-G8-CK-80/56 SP-G8-CKP-160/110 SP-G3-CI-50/36 ADR-06 ADR-06/2 ADR-06/4
ADR-06/8 ADR-10 ADR-10/2 ADR-10/2/12 ADR-10/2/15 ADR-10/2/20 ADR-10/2/22 ADR-10/4 ADR-10/8 ADR-15 ADR-15/2 ADR-15/4 ADR-20 ADR-20/2
ADR-20/4 ADR-25 ADR-25/2 32 ADR-25/4 ADR-25/8 ADR-32 31 ADR-32/2 
ADR-32/4 31 ADRL-10 40 ADRL-10/2 40 ADRL-15 40 ADRL-20 ADRL-20/2
ADRL-20/8 40 ADRL-32 ADRL-32/2 AGRL-10 AGRL-20 AGRL-32 41
AGRLE-10 AGRLE-20 AGRLE-32
先导式溢流阀  
AGAM-10/10/100 34 AGAM-10/10/100-IX 230/50/60AC 34 AGAM-10/10/100-IX 24DC 
AGAM-10/10/210 AGAM-10/10/210/V-IX 24DC AGAM-10/10/210-IX 230/50/60AC 
AGAM-10/10/210-IX 24DC AGAM-10/10/210-IX 24DC 34/WG AGAM-10/10/350 34
AGAM-10/10/350/V-IX 24DC AGAM-10/10/350-1X 24DC 34 AGAM-10/100 
AGAM-10/100 AGAM-10/100/V AGAM-10/11/100 34 AGAM-10/11/100/7PA-M-AO 24DC AGAM-10/11/100-IX 230/50/60AC AGAM-10/11/210-IX 230/50/60AC AGAM-10/11/210-IX 24DC AGAM-10/11/350/PA-GK-AO 24DC 22 AGAM-10/11/350-IX 110/50/60AC AGAM-10/11/350-IX 24DC AGAM-10/20/210/100-IX 24DC AGAM-10/20/350/100-IX 230/50/60AC 34 AGAM-10/20/350/210/V-IX 230/50/60AC 34 AGAM-10/20/350/210-IX 230/50/60AC 34 AGAM-10/20/350/210-IX 24DC 34 AGAM-10/21/350/100-IX 24DC 34 AGAM-10/21/350/210-IX 230/50/60AC 34 AGAM-10/210 
AGAM-10/210/V 34 AGAM-10/22/100/100-IX 24DC 34 AGAM-10/350 AGAM-10/50 34 AGAM-20/10/100/V-IX 24DC 53 AGAM-20/10/210/V-IX 24DC 53 AGAM-20/10/210-IX 230/50/60AC AGAM-20/10/210-IX 24DC AGAM-20/10/350-IX 230/50/60AC AGAM-20/10/350-IX 24DC AGAM-20/100 AGAM-20/11/210/M-AO 220 21 AGAM-20/11/210/V-IX 24DC 53 AGAM-20/11/210-IX 230/50/60AC AGAM-20/11/210-IX 24DC
AGAM-20/11/350-IX 24DC 53 AGAM-20/210 AGAM-20/210/V 53 /WG AGAM-20/22/350/350-IX 24DC AGAM-20/350 AGAM-32/10/210-IX 24DC AGAM-32/10/350-IX 24DC AGAM-32/20/210/210/V-IX 230/50/60AC 53 AGAM-32/20/210/210-IX 230/50/60AC
AGAM-32/20/350/210-IX 24DC 53 AGAM-32/210 53 AGAM-32/350 AGAM-32/350/V 53
ARAM-20/10/100/V-IX 110/50/60A ARAM-20/10/210-IX 24DC 72 ARAM-20/100 72
ARAM-20/210 ARAM-20/350 72 ARAM-32/11/210-IX 110/50/60AC
--直动式顺序阀
AGIP-10/150 50 AGIPR-10/150 50 AGIPR-10/35 50 AGIS-10/350 12 AGIS-10/350/V
AGISR-10/100 AGISR-10/210 AGISR-20/100 12 AGISR-20/210 AGISR-20/350 12
AGISR-32/350 13 AGISR-32/100 13
先导式减压阀
AGIR-10/100 AGIR-10/100/V 51 AGIR-10/210 AGIR-10/210/V AGIR-20/100 51
AGIR-20/210 AGIR-20/210/V 51 AGIR-20/350/V AGIR-32/100 41 AGIR-32/210 41
AGIRR-10/100 51 AGIRR-10/100/V AGIRR-10/210 51 AGIRR-20/100 51 AGIRR-20/210 51 AGIRR-20/350/V 51 AGIRR-32/100 41 AGIRR-32/210 41
先导式卸荷阀
AGIU-10/10/100-IX 230/50/60AC 16 AGIU-10/10/350-IX 24DC AGIU-10/100/V 16
AGIU-10/11/100/D-IX 24DC 16 AGIU-10/210 AGIU-10/210/6/D AGIU-10/210/D
AGIU-10/210/DV AGIU-10/350/D AGIU-20/10/100/D-IX 24DC AGIU-20/10/210-IX 24DC AGIU-20/100 AGIU-20/210 16 AGIU-20/210/V 16 AGIU-20/350/D AGIU-32/10/100/V-IX 230/50/60AC 16 AGIU-32/10/100-IX 230/50/60AC AGIU-32/10/210-IX 24DC 16 AGIU-32/P/100 16 
节流阀
AQFR-10 AQFR-15 AQFR-20 AQFR-25 AQFR-32 40
直动式溢流阀
ARE-06/100 43 ARE-06/100/V ARE-06/210 ARE-06/350 43 ARE-06/350/R 43
ARE-06/350/V 43 ARE-06/350/VS 43 ARE-06/500 ARE-06/500/VS 43 ARE-15/15 44 ARE-15/15/V 44 ARE-15/150 ARE-15/150/VS 44 ARE-15/250 ARE-15/250/V
ARE-15/250/VS ARE-15/75 ARE-15/75/V 44 ARE-15/75/VS 44 SP-CART ARE-15/150 44 SP-CART ARE-15/150/V SP-CART ARE-15/250 44 SP-CART ARE-15/75 44
SP-CART JPQ-2 SP-CART M-3/100 20 SP-CART M-3/210 20 SP-CART M-3/350 20
SP-CART M-5/100 SP-CART M-5/210 SP-CART M-5/350 SP-CART M-6/100 12
SP-CART M-6/210 12 SP-CART M-6/210/V 12 SP-CART M-6/250/F SP-CART M-6/350 SP-CART M-6/350/RS SP-CART M-6/50 12
流量控制阀
QV-06/1 QV-06/11 QV-06/16 QV-06/16/V 60 QV-06/24 QV-06/24/K 60
QV-06/6 QV-06/6/V 60 QV-10/2 QV-10/2/V 53 QV-10/3/K QV-20/2 QV-20/2/K QV-20/2/V 53 QV-20/3 53

 • 规格:RZGA-A-010/210/M 20

产品相关关键字: ATOS电磁阀 阿托斯电磁阀 意大利ATOS阿托斯电磁阀
 如果你对-阿托斯电磁阀,阿托斯电磁阀-东莞市腾达感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
DPHE-4713 50原装阿托斯ATOS现货液压元件电磁阀  DL EH-3A/R 20ATOS液压元件意大利进口电磁阀价格有优势  RZMO-A-BC-010/350意大利ATOS溢流阀清仓优惠  阿托斯电磁阀DLEH-3C现货供应  DHI-0613-X美国阿托斯ATOS电磁阀授权销售  ATOS电磁阀ATOS电磁阀  现货阿托斯AGMZO-TERS-PS-10/315比例方向阀  阿托斯ATOS比例换向阀*  ATOS比例阀意大利进口*限购  意大利阿托斯ATOS电磁阀供应 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:817115 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站