ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>ATOS液压元件>>ATOS比例阀,ATOS电磁阀>>ATOS顺序阀-ATOS叠加阀

ATOS顺序阀-ATOS叠加阀

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
ATOS叠加阀/ATOS顺序阀启闭特性如果太差,则流量较大时一次压力过高,回路效率降低。启闭特性带有滞环,开启压力低于闭合压力,负载流量变化时应予注意。开启压力过低的阀,再压力低于设定压力时发生前漏,引起执行器误动作。通过阀的流量远小于额定流量时,产生振动或其他不稳定现象。此时要再回路上采取措施
  ATOS顺序阀-ATOS叠加阀的详细资料:

ATOS顺序阀ATOS叠加阀

生产顺序阀产品厂家:有意大利ATOS厂家国外有美国Vickers、德国Rexroth等厂家。 

ATOS叠加阀/ATOS顺序阀的选用:顺序阀根据装配结构的不同,可以实现不同的回路功能,如溢流阀、顺序阀和平衡阀的功能。 

ATOS叠加阀/ATOS顺序阀启闭特性如果太差,则流量较大时一次压力过高,回路效率降低。启闭特性带有滞环,开启压力低于闭合压力,负载流量变化时应予注意。开启压力过低的阀,再压力低于设定压力时发生前漏,引起执行器误动作。通过阀的流量远小于额定流量时,产生振动或其他不稳定现象。此时要再回路上采取措施。
 

ATOS叠加阀/ATOS顺序阀工作原理:按工作原理和结构,顺序阀分直动式和先导式两类;按压力控制方式,顺序阀有内控和外控之分。

在顺序阀中装有单向阀,能通过反向液流的复合阀称为单向顺序阀。一般说来,这种阀使用较多。

    1.2ATOS叠加阀/ATOS顺序阀功能及应用:顺序阀的基本功能是控制多个执行元件的顺序动作,根据其功能的不同,分别称为顺序阀、背压阀、卸荷阀和平衡阀。

顺序阀的性能与溢流阀基本相同,但由于功能的不同,对顺序阀还有其特殊的要求:

    (1)为了使执行元件准确实现顺序动作,要求顺序阀的调压精度高,偏差小;

    (2)为了顺序动作的准确性,要求阀关闭时内泄漏量小;

    (3)对于单向顺序阀,要求反向压力损失及正向压力损失值均应较小。
ATOS叠加阀/ATOS顺序阀的主要作用有:

    (1)控制多个元件的顺序动作;

    (2)用于保压回路;

    (3)防止因自重引起油缸活塞自由下落而做平衡阀用;

    (4)用外控顺序阀做卸荷阀,使泵卸荷;

    (5)用内控顺序阀作背压阀。 
ATOS叠加阀/ATOS顺序阀

ATOS叠加阀 ATOS叠加式单向阀 阿托斯叠加阀
HR-003 30叠加阀 HR-003 30叠加式单向阀 HR-003 30
HR-003/2叠加阀 HR-003/2叠加式单向阀 HR-003/2
HR-004 30叠加阀 HR-004 30叠加式单向阀 HR-004 30
HR-004/8 30叠加阀 HR-004/8 30叠加式单向阀 HR-004/8 30
HR-011 11叠加阀 HR-011 11叠加式单向阀 HR-011 11
HR-011/2 11叠加阀 HR-011/2 11叠加式单向阀 HR-011/2 11
HR-012 50叠加阀 HR-012 50叠加式单向阀 HR-012 50
HR-012 50 /PE叠加阀 HR-012 50 /PE叠加式单向阀 HR-012 50 /PE
HR-012/2 50叠加阀 HR-012/2 50叠加式单向阀 HR-012/2 50
HR-012/4 50叠加阀 HR-012/4 50叠加式单向阀 HR-012/4 50
HR-012/8 50叠加阀 HR-012/8 50叠加式单向阀 HR-012/8 50
HR-013 50叠加阀 HR-013 50叠加式单向阀 HR-013 50
HR-013/2 50叠加阀 HR-013/2 50叠加式单向阀 HR-013/2 50
HR-013/4 50叠加阀 HR-013/4 50叠加式单向阀 HR-013/4 50
HR-014 50叠加阀 HR-014 50叠加式单向阀 HR-014 50
HR-014/2叠加阀 HR-014/2叠加式单向阀 HR-014/2
HR-014/4 50叠加阀 HR-014/4 50叠加式单向阀 HR-014/4 50
HR-016 11叠加阀 HR-016 11叠加式单向阀 HR-016 11
JPR-212 16叠加阀 JPR-212 16叠加式单向阀 JPR-212 16
JPR-212 16/WG叠加阀 JPR-212 16/WG叠加式单向阀 JPR-212 16/WG
JPR-213 16叠加阀 JPR-213 16叠加式单向阀 JPR-213 16
JPR-214 16叠加阀 JPR-214 16叠加式单向阀 JPR-214 16
JPR-312 16叠加阀 JPR-312 16叠加式单向阀 JPR-312 16
JPR-313 16叠加阀 JPR-313 16叠加式单向阀 JPR-313 16
KR-003 35叠加阀 KR-003 35叠加式单向阀 KR-003 35
KR-003/4 35叠加阀 KR-003/4 35叠加式单向阀 KR-003/4 35
KR-004 35叠加阀 KR-004 35叠加式单向阀 KR-004 35
KR-011 30叠加阀 KR-011 30叠加式单向阀 KR-011 30
KR-011/2 30叠加阀 KR-011/2 30叠加式单向阀 KR-011/2 30
KR-011/4 30叠加阀 KR-011/4 30叠加式单向阀 KR-011/4 30
KR-012 35叠加阀 KR-012 35叠加式单向阀 KR-012 35
KR-012/2 35叠加阀 KR-012/2 35叠加式单向阀 KR-012/2 35
KR-012/4 35叠加阀 KR-012/4 35叠加式单向阀 KR-012/4 35
KR-012/8 35叠加阀 KR-012/8 35叠加式单向阀 KR-012/8 35
KR-013 35叠加阀 KR-013 35叠加式单向阀 KR-013 35
KR-013/2 35叠加阀 KR-013/2 35叠加式单向阀 KR-013/2 35
KR-013/4 35叠加阀 KR-013/4 35叠加式单向阀 KR-013/4 35
KR-014 35叠加阀 KR-014 35叠加式单向阀 KR-014 35
KR-014/2叠加阀 KR-014/2叠加式单向阀 KR-014/2
KR-014/4 35叠加阀 KR-014/4 35叠加式单向阀 KR-014/4 35
KR-014/D 35叠加阀 KR-014/D 35叠加式单向阀 KR-014/D 35
KR-016叠加阀 KR-016叠加式单向阀 KR-016
KR-016/2 30叠加阀 KR-016/2 30叠加式单向阀 KR-016/2 30
KR-016/4 30叠加阀 KR-016/4 30叠加式单向阀 KR-016/4 30
HG-031/100 23叠加阀 HG-031/100 23叠加式减压阀 HG-031/100 23
HG-031/100/V叠加阀 HG-031/100/V叠加式减压阀 HG-031/100/V
HG-031/210 23叠加阀 HG-031/210 23叠加式减压阀 HG-031/210 23
HG-031/210/V 23叠加阀 HG-031/210/V 23叠加式减压阀 HG-031/210/V 23
HG-031/32 23叠加阀 HG-031/32 23叠加式减压阀 HG-031/32 23
HG-031/32/V 23叠加阀 HG-031/32/V 23叠加式减压阀 HG-031/32/V 23
HG-031/50 23叠加阀 HG-031/50 23叠加式减压阀 HG-031/50 23
HG-031/50/V 23叠加阀 HG-031/50/V 23叠加式减压阀 HG-031/50/V 23
HG-031/75 23叠加阀 HG-031/75 23叠加式减压阀 HG-031/75 23
HG-033/100 23叠加阀 HG-033/100 23叠加式减压阀 HG-033/100 23
HG-033/210 23叠加阀 HG-033/210 23叠加式减压阀 HG-033/210 23
HG-033/210/V 23叠加阀 HG-033/210/V 23叠加式减压阀 HG-033/210/V 23
HG-033/32 23叠加阀 HG-033/32 23叠加式减压阀 HG-033/32 23
HG-033/50 23叠加阀 HG-033/50 23叠加式减压阀 HG-033/50 23
HG-033/75 23叠加阀 HG-033/75 23叠加式减压阀 HG-033/75 23
HG-034/100 23叠加阀 HG-034/100 23叠加式减压阀 HG-034/100 23
HG-034/210 23叠加阀 HG-034/210 23叠加式减压阀 HG-034/210 23
HG-034/32 23叠加阀 HG-034/32 23叠加式减压阀 HG-034/32 23
JPG-211/100 30叠加阀 JPG-211/100 30叠加式减压阀 JPG-211/100 30
JPG-211/100/V 30叠加阀 JPG-211/100/V 30叠加式减压阀 JPG-211/100/V 30
JPG-211/210 30叠加阀 JPG-211/210 30叠加式减压阀 JPG-211/210 30
KC-011/30 14叠加阀 KC-011/30 14叠加式减压阀 KC-011/30 14
KG-031/100 20叠加阀 KG-031/100 20叠加式减压阀 KG-031/100 20
KG-031/100/V 20叠加阀 KG-031/100/V 20叠加式减压阀 KG-031/100/V 20
KG-031/210 20叠加阀 KG-031/210 20叠加式减压阀 KG-031/210 20
KG-031/210/V 20叠加阀 KG-031/210/V 20叠加式减压阀 KG-031/210/V 20
KG-033/100 20叠加阀 KG-033/100 20叠加式减压阀 KG-033/100 20
KG-033/210 20叠加阀 KG-033/210 20叠加式减压阀 KG-033/210 20
KG-034/100 20叠加阀 KG-034/100 20叠加式减压阀 KG-034/100 20
KG-034/100/V叠加阀 KG-034/100/V叠加式减压阀 KG-034/100/V
KG-034/210 20叠加阀 KG-034/210 20叠加式减压阀 KG-034/210 20

ATOS叠加阀,意大阿托斯叠加阀

 
ATOS叠加阀符合ISO标准, 品种齐全, 精密设计, 与ISO标准电磁阀叠加安装在一起
 • 流量可达300 l/min
 • 压力可达350bar
   
ATOS常规阀品种齐全,压力、流量、方向控制所有基本功能型式均供货, 安装方式多样选择, 板式、螺纹安装或法兰安装均供货
 • 流量可达600 l/min
 • 压力可达350bar

   

 
 

ISO 4401标准阀板

 

阿托斯叠加阀,ATOS叠加阀,意大利ATOS叠加阀

ATOS叠加阀 ATOS叠加式单向阀 阿托斯叠加阀
HR-003 30叠加阀 HR-003 30叠加式单向阀 HR-003 30
HR-003/2叠加阀 HR-003/2叠加式单向阀 HR-003/2
HR-004 30叠加阀 HR-004 30叠加式单向阀 HR-004 30
HR-004/8 30叠加阀 HR-004/8 30叠加式单向阀 HR-004/8 30
HR-011 11叠加阀 HR-011 11叠加式单向阀 HR-011 11
HR-011/2 11叠加阀 HR-011/2 11叠加式单向阀 HR-011/2 11
HR-012 50叠加阀 HR-012 50叠加式单向阀 HR-012 50
HR-012 50 /PE叠加阀 HR-012 50 /PE叠加式单向阀 HR-012 50 /PE
HR-012/2 50叠加阀 HR-012/2 50叠加式单向阀 HR-012/2 50
HR-012/4 50叠加阀 HR-012/4 50叠加式单向阀 HR-012/4 50
HR-012/8 50叠加阀 HR-012/8 50叠加式单向阀 HR-012/8 50
HR-013 50叠加阀 HR-013 50叠加式单向阀 HR-013 50
HR-013/2 50叠加阀 HR-013/2 50叠加式单向阀 HR-013/2 50
HR-013/4 50叠加阀 HR-013/4 50叠加式单向阀 HR-013/4 50
HR-014 50叠加阀 HR-014 50叠加式单向阀 HR-014 50
HR-014/2叠加阀 HR-014/2叠加式单向阀 HR-014/2
HR-014/4 50叠加阀 HR-014/4 50叠加式单向阀 HR-014/4 50
HR-016 11叠加阀 HR-016 11叠加式单向阀 HR-016 11
JPR-212 16叠加阀 JPR-212 16叠加式单向阀 JPR-212 16
JPR-212 16/WG叠加阀 JPR-212 16/WG叠加式单向阀 JPR-212 16/WG
JPR-213 16叠加阀 JPR-213 16叠加式单向阀 JPR-213 16
JPR-214 16叠加阀 JPR-214 16叠加式单向阀 JPR-214 16
JPR-312 16叠加阀 JPR-312 16叠加式单向阀 JPR-312 16
JPR-313 16叠加阀 JPR-313 16叠加式单向阀 JPR-313 16
KR-003 35叠加阀 KR-003 35叠加式单向阀 KR-003 35
KR-003/4 35叠加阀 KR-003/4 35叠加式单向阀 KR-003/4 35
KR-004 35叠加阀 KR-004 35叠加式单向阀 KR-004 35
KR-011 30叠加阀 KR-011 30叠加式单向阀 KR-011 30
KR-011/2 30叠加阀 KR-011/2 30叠加式单向阀 KR-011/2 30

产品相关关键字: ATOS顺序阀 ATOS顺序阀 ATOS叠加阀 ATOS叠加阀 意大利ATOS
 如果你对ATOS顺序阀-ATOS叠加阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
DKE-1711 DC 10ATOS液压元件意大利进口电磁阀现货  DL EHM-3A 1 0大量现货意大利阿托斯ATOS进口电磁阀  DLEH系列ATOS液压元件意大利进口电磁阀  DKE系列意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DK-18312 30热销意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DPHE-4713 50原装阿托斯ATOS现货液压元件电磁阀  DL EH-3A/R 20ATOS液压元件意大利进口电磁阀价格有优势  RZMO-A-BC-010/350意大利ATOS溢流阀清仓优惠  阿托斯电磁阀DLEH-3C现货供应  DHI-0613-X美国阿托斯ATOS电磁阀授权销售 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:825493 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站