ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>ATOS液压元件>>ATOS比例阀,ATOS电磁阀>>阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理

阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理
PVPC-C-4046/1D柱塞泵 PVPC-C-4046/1D液压柱塞泵 PVPC-C-4046/1D
PVPC-C-4046/1S柱塞泵 PVPC-C-4046/1S液压柱塞泵 PVPC-C-4046/1S
PVPC-C-5073/1D柱塞泵 PVPC-C-5073/1D液压柱塞泵 PVPC-C-5073/1D
  阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理的详细资料:

阿托斯电磁阀      ATOS电磁阀      意大利ATOS代理

Atos电磁阀具有下列特点

   1.壳体新工艺铸造,流水线批量生产,并进行热灼法去

   毛刺

   2.阀芯安全互换

   3.湿式电磁铁,全封闭线圈,整体坚固,可适于户外

   工作

 

Atos是的液压电磁阀制造厂商,质量可靠,产品种类齐全。

 

 

 
电磁阀有直动式和先导式,压力可达350bar,流量可达1000 l/min
阀体采整体壳体铸造工艺,热灼法去毛刺和CNC数控加工中心加工
通过3D模型进行流体模拟设计实现阀芯互换
交流或直流电磁铁厂内测试
电压 12, 24, 110, 220 DC
         110, 230/50/60 AC

 

 • 密封型和抗震型阀,通过ECP防腐蚀处理,
 • 多种类型线圈和电气插头供选择
 • 带微动开关或感应式接近传感器的安全装置通过TüV认证
 • 多种型式和选项:切换控制装置,防爆型,军型,不锈钢型,零泄漏,本质安全型... 
  按要求提供各类型产品相应的认证证书 

   

电磁阀流量 / 压降

 

 

阿托斯电磁阀DHE-0713/23型,为直动式电磁阀,滑阀芯,ISO 4401 板式安装,我司现货供应,ATOS电磁阀运行精准,拥有高精度、高响应和高可靠性的电子闭环反馈,有广泛的*应

ADR-20/32

ADR-25 32

ADR-32/32

ADRL-15 40

AGAM-10/10/350-IX24DC

AGAM-10/210

AGAM-10/350 34

AGAM-20/10/100-1 53

AGAM-20/100 53

AGAM-20/11/100-1 53

AGAM-20/210/V

AGMZO-A-10/100 20

AGMZO-A-10/210 20

AGMZO-A-10/315 20

AGMZO-A-10/315 20

AGMZO-A-20/210 20

AGMZO-A-32/210 20

AGMZO-A-32/315 20

AGMZO-TERS-PS-10/315/I

AGRCZO-A-10/100 20

AGRCZO-A-10/210 20

AGRCZO-A-10/315

AGRCZO-AE-010/210

AGRCZO-AE-10/210/Q 20

ADR-20/2 32

AGAM-20/350 53

AGAM-20/350/V 53

AGAM-32/10/350-1 53

AGAM-32/350 53

AGIR-10/100 51

AGRCZO-TERS-PS-20/315 52

AQFR-10

ARE-15/150/44

AGAM-10/11/350-IX24DC

AGRL-32 41

AGMZO-AE-010/210/I

AGMZO-AE-20/315/I 10

DKE-1710-X24DC 10

DKE-1711-X24DC

DKE-1751/2-X 24DC

DKER-1713-X 24DC DC10 /WG

AGIR-20/100 51

AGIU-10/10/210

AGIU-10/11/350-IX 24DC 16

AGIU-20/10/100/V-IX 24DC

AGMZO-A-10/100 20

AGRCZO-TERS-PS-10/315 52

DKI-1630/2-X 110/50/60AC 24

AGMZO-TERS-PS-10/210 52

DHI-0710 23

DHI-07158 23

DHI-0718-X24DC

DKE-1630/2-X 24DC 10

DKE-1631/2-X 230/50/60AC 11

DHU-0610/1/L3-X24DC

DHU-0611 20

DHU-0632/2 20WG

DHU-0632/2/A 20

DHU-0671 20

DHZO-A-053-S5 20

DHZO-A-071-L5 20

DK-1112 51

DK-1171/E 50

DKI-1631/2 24DC

阿托斯电磁阀      ATOS电磁阀      意大利ATOS代理

比例溢流阀,先导式,带集成式或远
程压力传感器和集成式电子放大器

先导式溢流阀
AGMZA-A-10/250/M;AGMZA-A-10/250/PA-M;AGMZA-A-10/80/PA-GK;AGMZA-A-10/80/PA-GK/24;AGMZA-A-20/250/M;AGMZO-A-10/100;AGMZO-A-10/100/Y;AGMZO-A-10/210;AGMZO-A-10/210/18;AGMZO-A-10/210/E;AGMZO-A-10/210/Y;AGMZO-A-10/315;AGMZO-A-10/315/E;AGMZO-A-10/315/Y;AGMZO-A-20/210;AGMZO-A-20/315;AGMZO-A-20/315/Y;AGMZO-A-32/315;AGMZO-AE-10/210;AGMZO-AE-10/315 10;AGMZO-AE-20/315/Y;AGMZO-AE-32/315;AGMZO-TER-010/210/I;AGMZO-TER-10/100/I;AGMZO-TER-10/210;AGMZO-TER-10/315/Y;AGMZO-TER-20/210;AGMZO-TER-20/315/Y
AGMZO-TER-10/210/EI;AGMZO-TER-10/210/I;AGMZO-TER-10/315;AGMZO-TER-10/315/I;
比例换向阀
DHZA-A-051-S3/M/7;DHZA-A-051-S3/PA-GK/7;DHZA-A-051-S5/M/7;DHZA-A-071-L5/M/7;DHZO-A-051-S5;DHZO-A-051-S5/18;DHZO-A-053-L3;DHZO-A-053-L3/18;DHZO-A-053-L5;DHZO-A-053-L5/18;DHZO-A-060-S3;DHZO-A-071-L1;DHZO-A-071-L1/18;DHZO-A-071-L5;DHZO-A-071-L5/18;DHZO-A-071-S3;DHZO-A-071-S5;DHZO-A-073-D5;DHZO-A-073-D5/18;DHZO-A-073-L5;DHZO-A-073-S3;DHZO-A-073-S5;DHZO-AE-051-S5;DHZO-AE-071-D5/I;DHZO-AE-071-S5/I;DHZO-AE-073-D5/I;DHZO-AE-073-S5;DHZO-AE-073-S5/I;DHZO-AT-073-P3;DHZO-ATE-073-P3/B/DP27SB;DHZO-T-051-L1;DHZO-T-051-L5;DHZO-T-071-D5;DHZO-T-071-L5;DHZO-T-071-S5;DHZO-TE-051-L5/Y;DHZO-TE-071-L5;DHZO-TE-071-S5;DHZO-TE-073-S5;DKZA-A-173-L5/PA-M/7;DKZO-A-151-S5;DKZO-A-171-L5;DKZO-A-173-S5;DKZOR-A-151-S5;DKZOR-A-151-S5/18;DKZOR-A-151-S5/B;DKZOR-A-153-L5/B;DKZOR-A-171-D5;DKZOR-A-171-L5;DKZOR-A-171-S5;DKZOR-A-171-S5/18;DKZOR-A-173-D5;DKZOR-A-173-L5;DKZOR-A-173-L5/18;DKZOR-A-173-L5/Y;DKZOR-A-173-S3;DKZOR-A-173-S5;DKZOR-A-173-S5/18;DKZOR-AE-171-L5;DKZOR-AE-171-S5;DKZOR-AE-171-S5 10/WG;DKZOR-AE-171-S5/Y;DKZOR-AE-173-D5;DKZOR-AE-173-L5;DKZORC-A-151-S5/18;DKZOR-T-151-L5;DKZOR-T-151-L5/Y;DKZOR-T-153-L5;DKZOR-T-171-D5;DKZOR-T-171-L5;DKZOR-T-171-S5;DKZOR-T-171-S5/Y;DKZOR-T-173-L5;DKZOR-TE-170-L5;DKZOR-TE-171-L5;DKZOR-TE-171-L5/I;DKZOR-TE-171-S5;DKZOR-TE-171-S5/Y;DKZOR-TE-173-L5;DKZO-T-171-S3;DKZO-T-173-S5;DKZOR-TES-151-S5/B;

直动式减压阀   
RZGA-A-010/210/M 20 
RZGA-A-010/32/M/7 20
RZGA-A-033/80/M/7 31
RZGO-A-010/100 20
RZGO-A-010/210 20
RZGO-A-033/100
RZGO-A-033/210
RZGO-A-033/315 31
RZGO-AE-010/100 10
RZGO-AE-033/210 10
RZGO-TER-010/100
RZGO-TER-010/100/I 40
RZGO-TER-010/210 40
RZGO-TER-010/210/I 40
RZGO-TER-010/32 40
RZGO-TER-033/100
RZGO-TER-033/315 40

直动式溢流阀
RZMA-A-010/250/M 21
RZMA-A-030/180/M/7 21
RZMO-A-010/100
RZMO-A-010/210
RZMO-A-010/210/18 20
RZMO-A-010/315
RZMO-A-010/315/18
RZMO-A-010/50 
RZMO-A-010/50/18
RZMO-A-030/100 20
RZMO-A-030/210 20
RZMO-A-030/210/18
RZMO-A-030/315
RZMO-AE-010/315 10
RZMO-AE-030/100 40
RZMO-P1-010/100/18/MC 20
RZMO-P1-010/210
RZMO-P3-010/100/AM1NSA
RZMO-P3-010/100/I/AM1NSA
RZMO-P3-010/210/I/AM1NS
RZMO-P3-010/210/I/AMINSA
RZMO-TER-010/100 40
RZMO-TER-010/315 40
RZMO-TER-010/315/I 40
RZMO-TER-030/210 40
RZMO-TER-030/315/I 40

先导式溢流阀   
AGMZA-A-10/250/M
AGMZA-A-10/250/PA-M
AGMZA-A-10/80/PA-GK 21
AGMZA-A-10/80/PA-GK/24 21
AGMZA-A-20/250/M
AGMZO-A-10/100
AGMZO-A-10/100/Y 20
AGMZO-A-10/210
AGMZO-A-10/210/18
AGMZO-A-10/210/E
AGMZO-A-10/210/Y
AGMZO-A-10/315
AGMZO-A-10/315/E 20
AGMZO-A-10/315/Y
AGMZO-A-20/210
AGMZO-A-20/315
AGMZO-A-20/315/Y
AGMZO-A-32/315
AGMZO-AE-10/210 10
AGMZO-AE-10/315 10 
AGMZO-AE-20/315/Y 10
AGMZO-AE-32/315 
AGMZO-TER-010/210/I
AGMZO-TER-10/100/I
AGMZO-TER-10/210
AGMZO-TER-10/315/Y 40 
AGMZO-TER-20/210
AGMZO-TER-20/315/Y 40


先导式减压阀
AGRCZO-A-10/100/P 10
AGRCZO-A-10/210 10
AGRCZO-A-10/210/P 10
AGRCZO-A-10/315 10
AGRCZO-A-10/315/P 10
AGRCZO-A-20/210/R 10 
AGRCZO-AE-10/210 10
AGRCZO-AE-10/50 10
AGRCZO-AE-20/210/P
AGRCZO-TER-10/315 40
AGRZO-A-10/100/P
AGRZO-A-10/210/P
AGRZO-A-10/210/R
AGRZO-A-10/315
AGRZO-A-20/210/18
AGMZO-TER-10/210/EI
AGMZO-TER-10/210/I
AGMZO-TER-10/315 40
AGMZO-TER-10/315/I 40/PE


比例换向阀
DHZA-A-051-S3/M/7 21
DHZA-A-051-S3/PA-GK/7
DHZA-A-051-S5/M/7 21
DHZA-A-071-L5/M/7 21
DHZO-A-051-S5
DHZO-A-051-S5/18
DHZO-A-053-L3 20
DHZO-A-053-L3/18
DHZO-A-053-L5
DHZO-A-053-L5/18
DHZO-A-060-S3
DHZO-A-071-L1 20
DHZO-A-071-L1/18
DHZO-A-071-L5
DHZO-A-071-L5/18 20 
DHZO-A-071-S3 20
DHZO-A-071-S5
DHZO-A-073-D5
DHZO-A-073-D5/18 
DHZO-A-073-L5 
DHZO-A-073-S3 20 
DHZO-A-073-S5
DHZO-AE-051-S5 10
DHZO-AE-071-D5/I
DHZO-AE-071-S5/I
DHZO-AE-073-D5/I 10 
DHZO-AE-073-S5 10
DHZO-AE-073-S5/I 10
DHZO-AT-073-P3 20
DHZO-ATE-073-P3/B/DP27SB 20 
DHZO-T-051-L1 
DHZO-T-051-L5 31
DHZO-T-071-D5
DHZO-T-071-L5
DHZO-T-071-S5
DHZO-TE-051-L5/Y 40
DHZO-TE-071-L5
DHZO-TE-071-S5 40 /PE
DHZO-TE-073-S5
DKZA-A-173-L5/PA-M/7
DKZO-A-151-S5
DKZO-A-171-L5
DKZO-A-173-S5
DKZOR-A-151-S5
DKZOR-A-151-S5/18 40
DKZOR-A-151-S5/B
DKZOR-A-153-L5/B
DKZOR-A-171-D5 40
DKZOR-A-171-L5
DKZOR-A-171-S5
DKZOR-A-171-S5/18
DKZOR-A-173-D5
DKZOR-A-173-L5
DKZOR-A-173-L5/18 40
DKZOR-A-173-L5/Y
DKZOR-A-173-S3
DKZOR-A-173-S5 
DKZOR-A-173-S5/18
DKZOR-AE-171-L5 10
DKZOR-AE-171-S5
DKZOR-AE-171-S5 10/WG
DKZOR-AE-171-S5/Y 10
DKZOR-AE-173-D5 10 
DKZOR-AE-173-L5 10 
DKZORC-A-151-S5/18
DKZOR-T-151-L5
DKZOR-T-151-L5/Y
DKZOR-T-153-L5
DKZOR-T-171-D5
DKZOR-T-171-L5
DKZOR-T-171-S5
DKZOR-T-171-S5/Y
DKZOR-T-173-L5 40
DKZOR-TE-170-L5 40
DKZOR-TE-171-L5
DKZOR-TE-171-L5/I 40
DKZOR-TE-171-S5
DKZOR-TE-171-S5/Y
DKZOR-TE-173-L5 40 
DKZO-T-171-S3
DKZO-T-173-S5

伺服比例阀
DLHZA-T-040-L71/M/7
DLHZA-T-040-T71/GK 31
DLHZA-T-060-T71/GK 31
DLHZO-LE-060-V71/LQ52SA 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ42SB 40 
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ52SA 40
DLHZO-T-040-L11
DLHZO-T-040-L13
DLHZO-T-040-L31 
DLHZO-T-040-L51 
DLHZO-T-040-L53
DLHZO-T-040-L71
DLHZO-T-040-L73 31
DLHZO-T-040-V71
DLHZO-TE-040-L11
DLHZO-TE-040-L11/I
DLHZO-TE-040-L31 40
DLHZO-TE-040-L31/FI 40
DLHZO-TE-040-L31/I
DLHZO-TE-040-L33/I 40
DLHZO-TE-040-L51 40 
DLHZO-TE-040-L51/FI 40
DLHZO-TE-040-L51/I 
DLHZO-TE-040-L53 40
DLHZO-TE-040-L71
DLHZO-TE-040-L71/I 40
DLHZO-TE-040-L73 40
DLHZO-TE-040-L73/B 40 
DLHZO-TE-040-T53/I 40
DLHZO-TE-040-T71/Q 40
DLHZO-TE-040-T73/I 40
DLHZO-TE-040-V11 40
DLHZO-TE-040-V13
DLHZO-TE-040-V73 40
DLKZA-T-160-L71/NPT
DLKZA-T-160-T71/GK 40
DLKZOR-LE-160-L71/Q/LQ82SB 41 
DLKZOR-T-140-L31 41
DLKZOR-T-140-L71
DLKZOR-T-140-L73 41 
DLKZOR-T-140-T71 41
DLKZOR-T-140-V71 41
DLKZOR-T-160-L71 41
DLKZOR-TE-140-L31
DLKZOR-TE-140-L71
DLKZOR-TE-140-L71/FI 41
DLKZOR-TE-140-L71/I 
DLKZOR-TE-140-L71/Q 41 
DLKZOR-TE-140-L73/I 41 
DLKZOR-TE-140-T71 41
DLKZOR-TE-140-T73 41 
DLKZOR-TE-140-T73/I 41
DPZO-A-171-L5 10 
DPZO-A-171-L5/D
DPZO-A-171-L5/E
DPZO-A-171-S5 10 
DPZO-A-251-L5 30 
DPZO-A-251-S5 20 
DPZO-A-253-S5
DPZO-A-271-D5
DPZO-A-271-L5
DPZO-A-271-L5/D 30 
DPZO-A-271-L5/E 30
DPZO-A-271-L5/G 30
DPZO-A-271-S5
DPZO-A-271-S5/D 
DPZO-A-271-S5/DE 30 
DPZO-A-271-S5/DG 30
DPZO-A-271-S5/E 30 
DPZO-A-271-S5/G
DPZO-A-273-D5 
DPZO-A-273-D5/G
DPZO-A-273-L5 30 
DPZO-A-273-L5/D 30
DPZO-A-273-L5/D 30 /WG
DPZO-A-273-L5/DG
DPZO-A-273-L5/E 30
DPZO-A-273-L5/G 30
DPZO-A-273-S3
DPZO-A-273-S3/DG 30
DPZO-A-273-S5 30
DPZO-A-273-S5/D
DPZO-A-273-S5/DG
DPZO-A-273-S5/G 30
DPZO-A-371-L5/D 30
DPZO-A-371-L5/DEG/18 30
DPZO-A-371-L5/E
DPZO-A-371-S5 30
DPZO-A-371-S5/D
DPZO-A-371-S5/EG 30
DPZO-A-373-D5
DPZO-A-373-D5/D 30 /WG
DPZO-A-373-D5/DEG
DPZO-A-373-L5/DG 30
DPZO-A-373-L5/G 30 
DPZO-A-373-S5/DG 
DPZO-A-373-S5/G 30
DPZO-AE-171-L5/E
DPZO-AE-173-05/DGI 
DPZO-AE-173-L5/GI 10
DPZO-AE-271-D5/I 30 
DPZO-AE-271-L5 30 
DPZO-AE-271-S5 30
DPZO-AE-271-S5/D 
DPZO-AE-273-D5 30
DPZO-AE-273-L5/GI 30
DPZO-AE-273-S5 30 
DPZO-AE-273-S5 30/WG 
DPZO-AE-371-D5/E 
DPZO-AE-371-S5/D 30
DPZO-AE-373-L5/D 30
DPZO-AE-373-L5/GI 30 
DPZO-L-270-L5 
DPZO-L-270-L5/D 40 
DPZO-L-270-L5/DE 
DPZO-L-270-L5/G 40 
DPZO-L-271-L5 
DPZO-L-271-L5/E 40 
DPZO-L-271-S5
DPZO-L-271-S5/D 
DPZO-L-273-L5 40
DPZO-L-273-L5/G
DPZO-L-273-S5
DPZO-L-273-S5/D
DPZO-L-273-S5/G 40
DPZO-L-351-L5/G 40
DPZO-L-673-D5 20 /WG
DPZO-LE-170-L5
DPZO-LE-171-L5
DPZO-LE-173-L5/I 40
DPZO-LE-270-L5/D 40/WG 
DPZO-LE-270-L5/DI 40
DPZO-LE-271-L5 40
DPZO-LE-271-S5
DPZO-LE-371-S5
DPZO-LE-373-L5 40
DPZO-T-251-L5/E 40
DPZO-T-271-D3/D 
DPZO-T-271-L5 
DPZO-T-271-S5
DPZO-T-271-S5/D
DPZO-T-273-S5/D
DPZO-TE-171-L5/DI 40
DPZO-TE-173-L5/DI 40 
DPZO-TE-271-D5 
DPZO-TE-271-D5/I

产品相关关键字: 阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理
 如果你对阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀 意大利ATOS代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
DKE系列销售ATOS液压元件换向阀阿托斯  销售ATOS液压元件换向阀阿托斯DKE系列  MAP-320 20ATOS液压元件意大利进口压力继电器  RZMO-P01E-010/210//PE 20供应阿托斯ATOS意大利进口比例阀  DKE-1711 DC 10ATOS液压元件意大利进口电磁阀现货  DL EHM-3A 1 0大量现货意大利阿托斯ATOS进口电磁阀  DLEH系列ATOS液压元件意大利进口电磁阀  DKE系列意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DK-18312 30热销意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DPHE-4713 50原装阿托斯ATOS现货液压元件电磁阀 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:831343 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站