ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>ATOS液压元件>>ATOS比例阀,ATOS电磁阀>>DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀

DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀
ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21
  DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀的详细资料:

DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀

DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3C-U 21电磁阀ATOS球阀DLOH-3A-U 16DLOH-3A-U 21电磁换向阀 ATOS是的电磁阀制造商。现在,成百上千只ATOS电磁阀正在世界各地运转。ATOS电磁阀的加工工艺过程和特点如下:阀体采用整体壳体铸造工艺,后由自动化生产线进行机械加工,再经过热灼法去毛刺;故具有大容量内部通道使得压降小;精密加工的阀芯在阀与阀之间互换;采用带手动推杆的湿式电磁铁。电磁阀还可以提供其它型式:防爆型,不锈钢型,零泄漏型和本质安全型等。
ATOS数字式轴运动控制器是现代设备和系统智能型运动控制解决方案:它除了具有基本的放大器功能外,在任何电液轴系统中,还可与伺服比例阀配合形成对执行器的位置、速度或力的闭环控制。通过PC软件编程,还可实时修改和优化机器的性能参数。轴控制器与现场总线和机器主控制单元连接,可以简化机器的自动化结构。

SDHI-0610/A-X 230/50/60AC 
SDHI-0610/A-X 24DC 23 
SDHI-0610-X 110/50/60AC 
SDHI-0610-X 230/50/60AC 23 
SDHI-0610-X 24DC 
SDHI-0611/A-X 24DC 23 
SDHI-0611/FC-X 24DC 23 
SDHI-06119/A-X 24DC 23 
SDHI-0611-X 24DC 23 
SDHI-0612/A-X 24DC 
SDHI-0613/A-X 24DC 23 
SDHI-0613/WP-X 230AC 
SDHI-0613-X 230/50/60AC 
SDHI-0613-X 24DC 
SDHI-0614-X 24DC 
SDHI-0616/A-X 230/50/60AC 
SDHI-0618/A-X 24DC 23 
SDHI-0630/2/A-X 230/50/60AC 23 
SDHI-0630/2/A-X 24DC 23 
SDHI-0630/2-X 24DC 
SDHI-0631/1/2/A-X 24DC 
SDHI-0631/2/A-IX 24DC 
SDHI-0631/2/A-X 110/50/60AC 23 
SDHI-0631/2/A-X 230/50/60AC 23 
SDHI-0631/2/P-X 24DC 
SDHI-0631/2/WP-X 12DC 23 
SDHI-0631/2/WP-X 220DC 23 
SDHI-0631/2/WP-X 230/50/60AC 
SDHI-0631/2P/A-X 24DC 
SDHI-0631/2P-X 24DC 
SDHI-0631/2-X 230/50/60AC 
SDHI-0631/2-X 110/50/60AC 
SDHI-0631/2-X 220DC 
SDHI-0631/2-X 230/50/60AC 
SDHI-0631/2-X 24DC 
SDHI-0632/2/A-X 230/50/60AC 23 
SDHI-0632/2/A-X 24DC 23 
SDHI-0632/2-X 230/50/60AC 
SDHI-0632/2-X 24DC 23 
SDHI-0639/C-X 24DC 23 
SDHI-0670-X 24DC 23 
SDHI-0671/A-X 24DC 
SDHI-0671/FC-X 24DC 23 
SDHI-0674-X 24DC 23 
SDHI-0701/2-X 110/50/60AC 
SDHI-0710/WP-X 24DC 23 
SDHI-0710-X 230/50/60AC 
SDHI-0710-X 24DC 
SDHI-0711-X 24DC 
SDHI-0711-X 110/50/60AC 23 
SDHI-0711-X 230/50/60AC 
SDHI-0713/1-X 230/50/60AC 
SDHI-0713/WP-X 12DC 23 
SDHI-0713/WP-X 230/50/60AC 23 
SDHI-0713/WP-X 24DC 23 
SDHI-07139-X 24DC 23 
SDHI-0713P 24DC 
SDHI-0713-X 110/50/60AC 
SDHI-0713-X 230/50/60AC 
SDHI-0713-X 24DC 
SDHI-0713-X 24DC 23 /PE 
SDHI-0714/WP-X 230/50/60AC 
SDHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23 /PE 
SDHI-0714-X 230/50/60AC 
SDHI-0714-X 24DC 
SDHI-0715/FI/NC-X 24DC
SDHI-0715-X 24DC 
SDHI-0716-X 24DC 
SDHI-0717-X 24DC 
SDHI-0718-X 230/50/60AC 
SDHI-0718-X 24DC 
SDHI-0750/2-X 24DC 
SDHI-0751/2/FI/NC-X 24DC 23 
SDHI-0751/2/FI/NO-X 24DC 23 
SDHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 
SDHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 23 /PE 
SDHI-0751/2/WP-X 24DC 
SDHI-0751/2-X 110/50/60AC 23 
SDHI-0751/2-X 230/50/60AC 
SDHI-0751/2-X 24DC 
SDHO-0630/2/A-X 24DC 20 
SDHO-0631/2/A-X 24DC 20 
SDHO-0631/2/L1-X 24DC 20 
SDHO-0631/2-X 24DC 
SDHO-0639/O-X 24DC 20 
SDHO-0710-X 24DC 20 
SDHO-0711-X 24DC 
SDHO-0713-X 24DC 20 
SDHO-07191-X 24DC 
SDHO-0750/2-X 24DC 20 
SDHRZO-P5-012/25 20 
SDHU-0610/A-X 24DC 20 
SDHU-0610/FI/NC-X 24DC 20 
SDHU-0610-X 24DC 20 
SDHU-0610-X 48DC 20 
DHU-0611-X 24DC 
DHU-0614/A-X 24DC 20 
DHU-0614-X 24DC 20 
DHU-06191-X 24DC 20 
DHU-06194-X 24DC 20 
DHU-0630/2/A-X 24DC 
DHU-0630/2-X 24DC 
DHU-0631/2/A-X 24DC 
DHU-0631/2/FC-X 24DC 20 
DHU-0631/2-X 24DC 
DHU-0632/2/A-X 24DC 20 
DHU-0632/2-X 24DC 20 
DHU-0639/C-X 24DC 20 
DHU-0671-X 24DC 
DHU-0710/L1-X 24DC 20 
DHU-0710-X 24DC 
DHU-0711/WP-X 24DC 20 
DHU-07119-X 24DC 20 
DHU-0711-X 24DC 
DHU-0713/1-X 24DC 
DHU-0713/WP-X 24DC 20 
DHU-0713P-X 24DC 20 
DHU-0713-X 24DC 
DHU-07149-X 24DC 20 
DHU-0714-X 24DC 
DHU-0718-X 24DC 
DHU-0750/2/FI/NC-X 24DC 20 
DHU-0750/2-X 24DC 
DHU-0751/2-00 20 /WG 
DHU-0751/2P-X 24DC 20 
DHU-0751/2-X 24DC 
DHU-6751/2P-X 24DC 
DKI-1610/A-X 24DC 24 
DKI-1610-X 24DC 
DKI-1611-X 24DC 
DKI-1612/A-X 230/50/60AC 24 
DKI-1612-X 24DC 24 
DKI-1613/A-X 24DC 24 
DKI-1613-X 24DC 24 
DKI-1618-X 24DC 24 
DKI-1630/2/A-X 24DC 24 
DKI-1630/2-X 24DC 
DKI-1631/2/A-X 24DC 24 
DKI-1631/2/WP 24DC 
DKI-1631/2/WP-X 230/50/60AC 24 
DKI-1631/2-X 230/50/60AC 24 
DKI-1631/2-X 24DC 
DKI-1632/2/AFI/NC-X 24DC 24 
DKI-1632/2/A-X 24DC 24 
DKI-1671-X 24DC 24 
DKI-1710-X 24DC 
DKI-1711/WP-X 24DC 24 
DKI-17116-X 24DC 
DKI-17119-X 110/50/60AC 24
DKI-17119-X 230/50/60AC 
DKI-1711-X 110/50/60AC 24 
DKI-1711-X 230/50/60AC 
DKI-1711-X 24DC 
DKI-1713/1-X 24DC 24 
DKI-1713/WP-X 230AC 
DKI-1713-X 230/50/60AC 
DKI-1713-X 24DC 
DKI-1714-X 110/50/60AC 24 
DKI-1714-X 24DC 
DKI-1715-X 230/50/60AC 24 
DKI-1717-X 24DC 24 
DKI-1718-X 24DC 24 
DKI-1750/2-X 24DC 
DKI-1751/2/FI/NC-X 24DC 24 
DKI-1751/2/FI/NO-X 24DC 24 
DKI-1751/2/WP-X 230/50/60AC 24 
DKI-1751/2-X 24DC 
DKOR-1611/A-X 24DC 
DKOR-1631/2-X 24DC 
DKOR-1671-X 24DC 
DKOR-1710-X 24DC 10 
DKOR-1711/L-X 24DC 10 
DKOR-1711-X 24DC 10 
DKOR-1713-X 24DC 
DKOR-1714-X 24DC 10 
DKU-1610/A-X 24DC 25 
DKU-1610-X 24DC 
DKU-1611/A-X 24DC 24 
DKU-1611-X 24DC 25 
DKU-1613/A-X 24DC 25 
DKU-1613-X 24DC 25 
DKU-1618-X 24DC 25 
DKU-1630/2/A-X 24DC 25 
DKU-1630/2-X 24DC 
DKU-1631/2/A-X 24DC 
DKU-1631/2/FI/NC-X 24DC 25 
DKU-1631/2-X 24DC 
DKU-1632/2-X 24DC 25 
DKU-1671-X 24DC 
DKU-1701/2/FI/NC-X 220DC 
DKU-1701/2-X 24DC 25 
DKU-1710-X 24DC 25 
DKU-1711/FI/NC-X 24DC 25 
DKU-17119-X 24DC 
DKU-1711-X 230RC 
DKU-1711-X 24DC 
DKU-1713/1-X 24DC 
DKU-1713/L-X 24DC 25 
DKU-1713/WP-X 24DC 25 
DKU-1713-00 25 /WG 
DKU-1713-X 24DC 
DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀

产品相关关键字: ATOS电磁换向 ATOS球阀
 如果你对DLOH-3C-U 20现货ATOS电磁换向阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
DKE系列销售ATOS液压元件换向阀阿托斯  销售ATOS液压元件换向阀阿托斯DKE系列  MAP-320 20ATOS液压元件意大利进口压力继电器  RZMO-P01E-010/210//PE 20供应阿托斯ATOS意大利进口比例阀  DKE-1711 DC 10ATOS液压元件意大利进口电磁阀现货  DL EHM-3A 1 0大量现货意大利阿托斯ATOS进口电磁阀  DLEH系列ATOS液压元件意大利进口电磁阀  DKE系列意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DK-18312 30热销意大利阿托斯ATOS液压元件电磁阀  DPHE-4713 50原装阿托斯ATOS现货液压元件电磁阀 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:831343 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站