ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

 首页>>产品展示>>德国贺德克HYDAC>>HYDAC阀门>>德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理

德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理 BOS12M-PS-1YB-S4-C

BOS18KF-PA-1HA-S4-C

BOS18KF-NA-1HA-C-02

BOS18KF-NA-1HA-S4-C

BOS26K-NA-1LHC-S4-C

BOS12M-PS-1YA-B0-C-03

BOS18M-PS-1RB-E4-C-03

BOS18M-PA-1QB-E
  德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理的详细资料:

德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理 巴鲁夫(BALLUFF),成立于1921年,是一个世界的传感器制造商,提供创新和实际感测解决方案,为汽车行业、冶金行业、机床行业、风电行业提供广泛的应用和产业。总部位于德国斯图加特下的挪因豪森,享有zui高的国家之一增长率在自动化产业、能源产业,在德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、中国及日本拥有生产基地。市场遍布,注重本土化与化共同发展。
 

巴鲁夫(BALLUFF)战略合作伙伴—因维思工业(www.ywstech.com )长期致力于巴鲁夫(BALLUFF)目标检测、巴鲁夫(BALLUFF)线性位置检测、巴鲁夫(BALLUFF)工业识别系统、巴鲁夫(BALLUFF)工业网络及连接等产品的销售和技术服务。优势供应巴鲁夫(BALLUFF)接近开关|巴鲁夫(BALLUFF)磁敏开关|巴鲁夫(BALLUFF)电容开关|巴鲁夫(BALLUFF)压力开关|巴鲁夫(BALLUFF)光电开关|巴鲁夫(BALLUFF)行程开关|巴鲁夫(BALLUFF)限位开关|巴鲁夫(BALLUFF)感应式线性位移传感器|巴鲁夫(BALLUFF)感应式测距传感器|巴鲁夫(BALLUFF)磁致伸缩位移传感器|巴鲁夫(BALLUFF)编码器|巴鲁夫(BALLUFF)磁感应式位移传感器|巴鲁夫(BALLUFF)光电测距传感器|巴鲁夫(BALLUFF)巴鲁夫(BALLUFF)视觉传感器|巴鲁夫(BALLUFF)总线IO-Link。产品包括了一个BNS完整的电子式和机电式巴鲁夫(BALLUFF)行程开关系列|巴鲁夫(BALLUFF)BOS光电开关|巴鲁夫(BALLUFF)BES感应式接近开关|巴鲁夫(BALLUFF)电容开关|巴鲁夫(BALLUFF)BMF磁敏开关|巴鲁夫(BALLUFF)BTL直线位移传感器|巴鲁夫(BALLUFF)RFID识别系统,以及各种插接件产品。在广阔的工业应用领域,尤其是冶金机械、电力、水处理设备、电梯、起重机械、港口设备、实验设备、包装机械、空压机、压缩机、陶瓷机械、输送设备、中央空调机组、风机、水泵、塑料机械、木工机械、纺织机械、自动扶梯、数控车床、高速冲床、矿石机械、印刷机械领域为用户提供创新的、有经验的传感器运用方案。

*销售巴鲁夫BALLUFF传感器

德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理

:86-  手机:  
传真 86-   :廖
       :
东莞南城区宏远路1号宏远大厦13A11

BISL-6027-039-050-06-ST19

BISZ-501-PU1-05/M BISF-213 BISF-213-01

BISC-60R-002-08P-PU-05 BISC-702-A BISC-104-11/A

BISC-60R-003-08P-PU-05 BISC-518-PVC-05


BISL-500-PU05 BISC-122-04/L-ZC1

BISC-60R-001-08P-PU-10

BISC-130-05/L-SA1 BDG1022-2

BDG6110-1-10-30-E-0125-65

BDG6360-0-10-30-E190-0125-65

BDG6360-1-10-30-E-0032-65

BDG6110 1 1030 0125 E

BTL6-A110-M0600-A1-S115 BDGMS-3116-12-8S-15M

BDG6360-1-05-1000-65 BDG6360-1-05-1024-65

BDG6360-1-05-2500-65 BDG6360-1-05-500-65

BDG63601-05-1000-65 BDG6360-1-05-0360-65

BDG6360-B-ST-01 BDGSG-11B/12B  W120/W95

BDG9B/10B BDG6310-3-10-30-W201-2500-65

BDG6360-3-05-W045-1024-65 2

BDG6360-3-10-30-2005-65 2

BDG9112-3-05-01000-54 2

BDG6460-1-10-30-0512-65

BDG6360-4S-05-U080-2048-65

BDG6360-6S-05-U080-1024-65

BDG6360-6S-05-U080-2500-65

BDG6360-6S-U80-2048-65

BDG6360-1-05-1024-65-5M

BDG6310-1-05-0720-67 BDG6110-1-05-2500-67

BDG6360-1-05-0720-67

BDG6360-1-05-2500-67

BDG6009-2-10-30-W120-5000-65

BDG6360-2-05-W031-2500-65

BDG6360-2-10-30-W126-1000-65

BDG6360-2-10-30-W170-2500-65

BDG6360-2-05-W031-0100-65

BDG6360-2-05-W031-1000-65

BDG6360-2-05-W120-1250-65

BDG6360-2-05-W31-5000-65

BDG6360-2-10-30-W126-0400-65

BDG6360-2-10-30-W170-5000-65

BDG6360-16S-10-30W12710000 5M

BDG6110-2-10-30-W031-6000-65

BDG6360-3-05-3600-65-5M

BDG6360-4S-05-0050-65

BDG6009-2-05-W120-1024-65

BDG6009-2-10-30-W120-0500-65

BDG6009-2-05-W088-2000-65

BDG6360-2-05-W031-3600-65

BDG6009-2-10-30-W120-0360-65

BDG6360-10S-05-0625-65

BDG6360-2-05-W031-3600-65

BDG6360-2-05-W208-0500-65

BDG6360-2-10-30-W126-0500-65

BDG6360-2-10-30-2500-65

BDG6310-2-10-30-1000-65

BDG6009-2-10-30-0500-65

BTAG11-0300-E BDG6360-3-05-2500-67-5M

BDGSG-41B/42B  W060 BDG6360-0-05-3600-65

mic-301/DD/HV/M30 BIS L-810-0-003

BDG6360-1-05-2500-67-5M

BDG6360-3-05-Z065-2000-65

BDG6460-1-05-1200-65-10M

BDG6460-1-05-1200-65-10M

BDG6360-7B-05-0500-65

BDG6360-7B-05-1024-65

BDG6360-0-10-30-0250-65

BDG6360-2-05-2500-67

BDG6360-2-10-30-W126-2500-65

BDG6460-25S-05-W2022500650 5M

BDG9112-2-05-8000-65 mic 600/DD/TC

BDG6310-2-10-30-W135-4096-67

BDG6360-5B-05-2500-65 BDGMK20-10-10

BDG6360-5B-05-1024-65

BDG6360-1-05-2500-67-15M

BDG8720-2-10-30-W148-1000-54

BDG6360-0-05-100000-65

BDG600921030W120010065

BDG6310-1-05-U46-1800-65

BDG6009-2-05-W120-0500-65

BDG6360-0-10-30-W095-0250-65

BDG6360-0-10-30-W095-0250-65

BISM-102-01-L BISC-130-05/L-SA 2

BISC-131-05/L BISC-505-PU1-05

BISF-210-00 BISF-210-01

BIS-C-505-PU-10 BIS-C-506-PU-10

BISC10302ATIR50 BISC-526-PVC-00 5

BIS-C-505-PU-05 BIS-C-505-PU-05

BISC-60R-002-08P-PU-10

BISC-521-PVC-02 BISZ-501-PU1-10/E

BISC-505-PU1-10 BISC-60R-003-08P-PU-10

BISC-130-05/L-SA6 BISC-380-06/10-02

BISC-380-10/10-05 BISF-200-RP BISL-500-PU10

BISL-6000-007-050-00-ST15

BISL-6003-025-050-03-ST12

BISL 6002-019-050-03-ST11

BISS-501-PU1-05 BISC-522-PVC-02

BISL-6020-007-050-00-ST15

BISC-133-05/L BISL-101-05-L-RO

BISL-860-0-005-E BISC-605-027-650-05-ST4

BISC-605-027-651-05-ST4


BISL 6022-019-050-03-ST14

BISC-300-01 BISC-300-05

BISC-306-01 BISC-306-05

BISS-501-PU1-10 BISM-6003-025-050-03-ST12

BISC-600-007-651-00-KL1 BISC-600-007-652-02-KL1

BISC-600-007-653-00-KL1 BISC-600-007-653-02-KL1

BISC-600-007-650-01-KL1 BCS 010-PSB-1-L-PU-02

BISC-500-PU 05 ywstech


BISM-6002-019-050-03-ST11

BISC-600-007-670-00-KL1

BISC-600-007-651-01-KL1

BISC-600-007-652-00-KL1

BISC-600-007-652-01-KL1

BISC-600-007-653-01-KL1

BISC-600-007-650-00-KL1

BISC-600-007-650-02-KL1

BISC-323/10-S4 BISM-6021-023-050-03-ST8

BISM-6022-019-050-03-ST14

BISM-6023-025-050-03-ST13

BISC-601-023-651-03-KL2

BISC-625-027-050-05-ST6

BISC-300-PU1-05 BISC-306-PU1-05

BISC-601-023-670-03-KL2

BISC-310-01 BISC-310-05

BISC-323/01-S4 BISC-323/05-S4

BISC-601-023-650-03-KL2

BISC-601-023-652-03-KL2

BISC-601-023-653-03-KL2

BISC-104-32/A BISC-300-10 BISC-306-10

BISC-620-007-050-02-ST2

BISC-190-32/L BISC-150-32/A

BISL-100-05/L-RO BISL-503-PU1-05

BISC-6001-029-650-03-KL2

BISC-620-007-050-00-ST2

BISZ-501-PU1-25/E

BISC-601-023-653-03-ST16

BISC-6001-023-650-03-KL2

BISC-602-019-650-03-KL2

BISM-6026-034-050-06-ST19

BISC-602-019-651-03-KL2

BISC-602-019-652-03-KL2

BISC-602-019-653-03-KL2

BISC-602-019-670-03-KL2

BISC-602-028-650-03-KL2

BISF-450-000-D BISC-621-023-050-03-ST3

BISC-310-10 BISS-850 ywstech

BISC-6027-039-050-06-ST19

BISF-450-000-A BISC-351-05


BISC-6002-019-670-03-KL2

BISC-603-025-652-03-ST1

BISC-324/10-S4BISC-324/10-S4

BISC-325/10-S4 BISL-102-05/L-RO


BISC-6021-023-050-03-ST8M

BISC-6021-023-050-03-ST9

BISC-6021-029-050-03-ST9

BISC-6002-019-650-03-KL2

BISC-6002-028-650-03-KL2

BISC-603-025-653-03-ST1

BISZ-AK-001-PU1-03 BISC-6002-019-653-03-ST11

BISC-6002-019-654-03-ST11

BISC-622-028-050-03-ST5

BISC-324/05-S4 BISC-325/01-S4

BISC-325/01-S4 BISC-325/05-S4

BISS 6002-019-050-03-ST11

BISS-6003-025-050-03-ST12

BISC-6021-023-050-03-ST8

BISC-6021-029-050-03-ST8

BISC-6002-019-650-03-ST11

BISC-6002-028-650-03-ST11

BISL-503-PU1-10 BISC-622-019-050-03-ST5


BISC-315-01 BISC-6002-019-655-03-ST11

BISC-6002-019-655-03-KL2 

BISS 6022-019-050-03-ST14

BISS-6023-025-050-03-ST13

BISM-110-02-L BISC-6003-025-650-03-ST12

BISC-305-01 BISC-305-PU1-05

BISC-623-025-050-03-ST7 BFO18A-LFF-MZG-10-1 5

BISC-315/05-S4 BISC-315/10-S4

BISC-315-05 BISC-351-10

BISC-6022-028-050-03-ST10

BISC-6022-019-050-03-ST10

BISC-305-PU1-01 BISC-319/05-S4

BISM-150-02 A BISM-151-02 A

BISC-6022-019-050-03-ST14

BISS 108-42/L BISM-300-001-S115

BISC-319-01 BISC-300-HG1

BISC-319-PU1-05 BISM-302-001-S115

BISC-305-PU1-10 BISC-305-10

BISM-302-003-S115 BISC-315-10BISC-315-10

BISC-6026-034-050-06-ST19

BISC-319-10 BISM-112-02-L

BISL-503-PU1-15 BISM-301-001-S115

BISS 150-32/A BISL-502-PU1-25

BISS-502-PU1-25 BISS-501-PU1-25

BISL-501-PU1-25 BISC-500-PU-30

BISC-380-06/06-01 BISS 150-42/A

BISC-326-05 BISF-300-05

BISC-484-Z13 BISC-318-05

BISC-326-10 BISL-503-PU1-20

BISF-300-10 BISL 200-03/L

BISF-305-15 BISC-318-10

BISC-810-0-003 BISC-810-0-003

BISS-810-0-003 BISC-128-05/L

BISC-720-01-03 BISC-701-A

BISL-405-033-001-05-MU

BISC-122-AD-1 BISC-122-AD-2

BISC-852 BISC-302-05 BISL 201-03/L

BISL-405-033-003-05-MU BISL-405-033-004-05-MU

BISC-300-ZA1 BISM-105-01/A

BISC-302-10 BISC-355/05-S92

BISL-300-S115 BOS18M-PU-1PD-SA 4-C 

BISL 202-03/L BISL 202-03/L BISL-203-03-L

BISL 301-S115 BISC-355-0 30 BISC-355-SA1-01 5

BISC-122-04/L BES 516-325-E4-C-PU-05


BISC-117-05/L BISC-121-04/L

BISM-351-001-S115 BTL6-P110-M0600-A1-S115

BISC-130-05/L BNL5304-120-10-2500

BISC-103-05/A BISC-105-05/A

BISL-400-035-001-00-S115 BNL 5306-080-3-800

BISC-801 BTL5-P1-M0650-B-S32

BISL-304-S115 BISL-302-S115

BISZ-510-PU1-01 BISM-401-007-001-00-S115

BISF-302-12 BTL5-P2-M0350-B-KA10

BISC-901 GEL 8310-B-0-S-0-0-R-5-0-0-0

BISL-400-035-001-02-S115

BISL-400-043-001-02-S115

BISC-100-05/A BISC-122-11/L

BISC-117-05/A BISC-128-11/LBISC-128-11/L

BISS 303-S115 BISZ-HG-003

BISINSTALLATION TOOL BISZ-EL-002-RS232

BISL 100-01/L BISL-100-05-L BR3-1805-DX3

BISC-352-00 3 BTL5-H132-M1600-P-S92

BISL-400-043-002-02-S115

BISL-400-043-003-02-S115

BISM-120-01-L BISL 101-01/L

BISL-101-05-L BISL-103-05-L

BISM-402-007-002-00-S115

BISC-100-02/A BISC-108-05/L

BISC-150-05/A BISL 102-01/L

BISL-102-05-L BISC-191-05/L

BISC-190-05/L BISF-208

BISF-208-01 BISC-127-05/L

BISM-407-039-003-06-S115

BISC-150-11/A BISZ-EL-001-ETHERNET

BISC-122-04-L-TIR-50

BISC-191-11/L BISC-190-11/L

BISC-350-00 3 BISC-108-11/L

BIS-C-505-PU-01 BISC-506-PU-01

BISZ-501-PU1-05/E

BISC-60R-001-08P-PU-05


BISC-603-025-650-03-ST1

BISC-60R-001-08P-PU-20

BISF-305-05BISF-305-05

BISC-108-05/L-SA 2 BISC-108-11/L-SA 2

BISC-121-04/L-SA 1 BISS 302-S 115

BISS 302-S 115 BISC-310-SA 1-05

BISC-351-SA 1-00 5


BISC-522-PVC-03 BAW 018-PF-1-K-03

BAW M12MF2-UAC40F-BP00 2-GS04

BAW M12MG2-ICC20B-BP03

BAW M12MG2-IAC20B-BP00 2-GS04

BAW M12MF2-UAC40F-BP03

BAW M12MG2-IAC20B-BP03

BAW M12MG2-UAC20B-BP00 2-GS0

BAW M12MG2-UAC20B-BP03

BAW M12MI-UAC20B-S04G

BAW M12MG2-IAC20B-BP01 5-GS04

BAW M12MF2-UAC40F-BP01 5-GS04

BAW M12MG2-UAC20B-BP01 5-GS04

BAW R03KC-UAE40B-BP03

BAW R03KC-UAE40B-BP00 3-GS26

BAW M12MF2-UAC40F-BP05

BAW M12MG2-IAC20B-BP05

BAW M12MG2-UAC20B-BP05

BAW M18MI-UAC50B-S04G BAW M18MI-IAC50B-S04G

BAW M18MG-UAC80F-S04G BAW M18ME-UAC50B-BP03

BAW M18ME-UAC50B-S04G BAW M18MI-ICC50B-S04G

BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS04

BAW M18ME-ICC50B-BP03

BAW M18ME-ICC50B-S04G

BAW M18ME-UAC50B-BP01 5-GS04

BAW M08EI-UAD15B-BP00 2-GS04

BAW M08EI-UAD15B-BP03

BAW M30ME-UAC10B-S04G

BAW M18ME-UAC50B-BP00 2-GS49

BAW G06EF-UAC20B-S49G

BAW G06EE-UAF20B-EP03-K

BAW M18ME-UAE50B-S04G-K

BAW M08EI-UAD15B-BP00 5-GS04

BAW M08EI-UAD15B-BP01 5-GS04

BAW M18ME-UAC50B-BP05

BAW M18ME-UDC40B-BP00 1-GS49

BAW M08EI-UAD15B-BP05

BAW M18ML-IAD80F-BV03-501

BAW M18MG-UAC16F-S04G-K

BAW M18ML-UAD80F-S04G

BAW 018-PB-1-K-05 BAW 018-PF-1-K-05

BAW 030-PB-1-K-03 BAW 030-PF-1-K-03

BAW 018-PB-1-K-03 BAW M08EI-UAD25F-BP03

BAW 030-PB-1-K-05 BAW 030-PF-1-K-05

BAW M30ME-UAC15F-S04G

BAW M18MM-UAZ50B-BP05-505

BAW 018-PB-1-K-10

BAW R06AC-UAF20B-EP03

BAW R06AC-UAF20B-S49G

BAW M12MP-UAZ50B-BV03-508

BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002

BAW G06EE-UAF20B-EP00 15-51

BAW MKV-020 19-S4 BAW MKZ-471 19-S4

BAW MKK-050 19-S4 BAW 018-PB-SA1-S4

BOS18K-NU-ID10-02 BOS18K-NU-ID10-S4

BOS18K-NU-IE10-02 BOS18K-NU-IE10-S4

BOS18K-NU-PR10-02 BOS18K-NU-PR10-S4

BOS18K-PU-ID10-02 BOS18K-PU-ID10-S4

BOS18K-PU-IE10-02 BOS18K-PU-IE10-S4

BOS18K-PU-PR10-02 BOS18K-PU-PR10-S4

BOS18K-XT-IS10-02 BOS18K-XT-IS10-S4

BOS35K-PS-1UD-S4-C BOS18KF-NA-1LOC-S4-C

BOS18KF-NA-1LQP-S4-C

BOS18KF-PA-1LOC-S4-C

BOS18KF-PA-1LQP-S4-C

BOS35K-PO-1UD-S4-C

BOSR-9 BOSR-8-0 25

BOS12M-PS-1YA-B0-C-05

BOS12M-PS-1YB-B0-C-05

BOS5 HW6 BOSR-5 BOSR-6-45

BOS18M-WS-7PB-B1-L-03

BOS6K-PU-1QC-S75-C BOS6K-NU-1OC-S75-C

BOS6K-PU-1OC-C-02 BOS6K-PU-1OC-S75-C

BOS6K-PU-1QC-C-02 BOS35K-PS-1RH-S4-C

BOS25K-5-M25-P-S4

BOS12-BL-1 ywstech

BOS18KW-NA-1LQH-C-02

BOS18KW-PA-1LOB-S4-C

BOS18KW-PA-1LQH-S4-C

BOS65K-5-C200T-1 BOS12M-PA-LE10-S4

BOS12M-PS-1PB-S4-C

BOS18M-PS-1XA-E4-C-00 85

BOS18M-PS-1XA-E4-C-01

BOS18M-PS-1XB-E4-C-00 85

BOSR-28 ywstech

BOS12M-PS-1YA-B0-C-PU-05

BOS36K-PA-1HD-S4-C

BOS65K-5-C200T-2P-S4

BOS12M-PO-1QA-B0-C-03

BOS18M-PO-1RB-E4-C-05

BOS18M-PS-1XA-E4-C-05

BOS18M-PS-1XA-E4-C-06

BOSR-25 ywstech

BOS18K-PO-1LQK-E5-C-S4

BOS18K-PS-1LOC-E5-C-S4

BOS18K-PS-1LQK-E5-C-S4

BOSR-2 ywstech

BOS65K-1-B8T-1 BOS65K-1-C200T-1

BOS65K-5-B8T-1 BOS2K-PS-PR10-02

BOS18M-XT-LS 10-02 BOS18M-XT-LS10-S4

BOS2K-PO-PR10-00 2-S49

BOS2K-PS-PR10-00 2-S49

BOS2K-NS-PR10-02 BOS2K-NO-PR10-02

BOS18MR-XT-LS 10-S4 BOS18MR-XT-LS10-02

BOS6K-PU-1HA-S75-C BOS6K-PU-1HA-C-02

BOS26K-NA-1QE-S4-C BOS26K-PA-1QE-S4-C

BOS6K-NU-1HA-C-02 BOS6K-NU-1HA-S75-C

BOS08M-PS-RD11-S49

BOS5 HW4 BOS65K-5-B8T-2P-S4

BOS18M-PS-1RD-E4-C-PU-05

BOS63M-PSV-LH10-S4 BOS08M-X-RS10-03

BOSS-C02 ywstech

BOSS-F02 ywstech

BOS08M-X-RS10-S49 BOSQ08M-X-RS10-S49

BOSQ08M-X-RS10-03 BOS18M-PS-1PD-E4-C-05

BOS65K-1-M110T-1 BOS65K-5-M110T-1

BOSS-C01 BOSS-F01 BOSS-T01 BOSS-T02

BOS74K-UU-1FR-B0-Z-02

BOS18M-PS-1PD-E4-C-PU-03

BOS2K-PS-RD10-02 BOS2K-PS-RH10-02

BOS2K-PS-RH11-02 BOS18E-PO-1UB-E5-D-S4

BOS6K-PU-1QA-S75-C BOS18M-PA-1HA-S4-C

BOS2K-PS-RD10-00 2-S49

BOS2K-PS-RH10-00 2-S49

BOS2K-PS-RH10-00 2-S75

BOS2K-PS-RH11-00 2-S49

BOS2K-PS-RH11-00 2-S75

BOSR-15 BOS2K-NS-RH10-02

BOS2K-NS-RH11-02 BOS6K-PU-1QA-C-02

BOS26K-PA-1HC-S4-C BOS26K-PA-1IE-S4-C

BOSR-7-0 25 BOSS-M01 BOSS-M02

BOS08M-PS-RE10-03 BOSQ08M-PS-RE10-S49

BOS08M-PO-RE10-S49 BOS08M-PS-RE10-S49

BOS20K-ZU-1FR-S75-C BOS12-SM-1

BOS18MR-NA-LD10-02 BOS18MR-NA-LD10-S4

BOS18MR-PA-LD10-02 BOS18MR-PA-LD10-S4

BOS18M-PA-LD10-02 BOS18M-PA-LD10-S4

BOS12M-XT-LS11-S4 BOS08M-PO-RE10-03

BOSQ08M-PS-RD11-02 BOSQ08M-PS-RD11-S49

BOSQ08M-PS-RD10-S49 BOS08M-PS-RD11-02

BOS08M-PS-RD10-03 BOS08M-PS-RD10-S49

BOSQ08M-PO-RE10-03 BOS74K-UU-1FS-B0-Z-02

BOS65K-5-M110T-2P-S4 BOS18-SM-1

BOS73K-PU-1FR-C-S75-00 1

BOS08M-PO-RD11-S49

BOS18M-PS-1HA-E 5-C-S4

BOS35K-PO-1RE-S49R-C


BOS18MR-NA-LR10-02 BOS18MR-PA-LR10-02

BOS18MR-PA-LR10-S4 BOS08M-PS-PR10-03

BOSQ08M-PS-PR10-03 BOS18-WS-1 BOS12-WS-1

BOS18MR-PS-1HA-E 5-C-S4 BOS18-BL-1

BOSQ08M-PS-PR11-S49 BOS20K-ZU-1FR-C-PU-02

BOS74K-UU-1FR-BO-Z-S49-00 2

BOS18M-PA-LR10-02 BOS18M-PA-LR10-S4

BOS18MR-PS-1QB-E 5-C-S4

BOS12M-PS-1N1I-S4-C

BOS21M-XT-IS11-S4

BOS18M-NA-LE10-S4 BOS12-LT-1

BOS21M-PUS-RH12-S4


BOS30M-GA-1PH-S4-C BOS6K-PU-1OC-S49-C

BOS6K-PU-1FR-S75-C BOSR-6-0 25

BOS12M-PU-1HA-S4-C

BOS12 0-BS-1BOS12 0-BS-1

BOS6K-NU-1LQA-S75-C

BOS18-LT-1 BOS6K-PU-1LQA-S75-C

BOS6K-PU-1LQA-S75-C BOS21M-PA-PR10-S4

BOS21M-PA-RD10-S4 BOS6K-PU-1QC-S49-C

BOS21M-PA-IE10-S4 BOS21M-NA-PR10-S4

BOS21M-NA-RD10-S4 BOS6K-NU-1LHA-S75-C

BOS6K-PU-1LHA-S75-C

BOS18-SM-2 BOS73K-PU-1FR-C-02

BOS6K-PU-1QA-S49-C BOS6K-PU-1TA-S75-C

BOS6K-PU-1HA-S49-C BOS65-HW-1

BOS30 0-KB-1 BOS18MR-PA-1HA-S4-C

BOS21M-NA-PK10-S4 BOS21M-NA-PK10-S4

BOS6K-PU-1HA-S75-00 5

BOS18 0-KB-1 BOS21M-PA-ID10-S4

BOS21M-PA-PK10-S4 BOS18M-PSV-LH22-S4

BOS15K-S-B2-N-S75


BOS5-BL1 BOS5-BL2 BOS5-BL3

BOS5-BL4 BOS5-BL5 BOS5-BL7

BOS5-BL8 BOS5-BL9 FA45 01

BOS18KR-XT-IS10-02

BOS6K-PU-1LHA-SA1-S75-C


BOS21-HS-1 BOS18KF-NA-1XA-C-02

BOS18KF-PA-1XA-C-02 BOS18KF-PA-1XA-S4-C

BOS18KF-PA-1YA-S4-C BOS18KR-XT-IS10-S4

BOS50K-PSV-RH12-S4 BOS21M-PUS-RV13-S4

BOS21M-NUS-RH12-S4 BOS21M-NUS-RV13-S4

BOS21M-XT-LS11-S4  BOS21M-PA-PT10-S4

BOS18-BL-2 BOS18KR-NU-IE10-02

BOS18KR-PU-IE10-02 BOS18KF-PA-1RE-S4-C

BOS18KF-PA-1RE-C-02 BES 517-132-M3-H

BOS18M-WS-7PB-B1-L-05 BOS18E-PS-1N2M-S4-D

BOS18M-PU-1PD-SA 5-C BOS21M-NA-PT10-S4

BOS18KR-NU-IE10-S4 BOS18KR-PU-IE10-S4

BOS21-AD-1 BOS6K-NU-1LQA-C-02

BOS5K-PS-RD11-02 BOS5K-NS-ID10-02

BOS5K-PO-ID10-S75 BOS5K-PO-RD11-S75

BOS5K-PO-RR10-S75 BOS5K-PS-ID10-02

BOS5K-PS-ID10-S75 BOS5K-PS-RD11-S75

BOS5K-PS-RR10-02 BOS5K-PS-RR10-S75

BOS21M-PA-LE10-S4 BOS6K-PU-1LQA-C-02

BOS18-NF-1 BOS18-NF-2 BOS18-UK-10
BOS21M-NA-LE10-S4 BOS18KW-PA-1XA-C-02

BOS18KW-PA-1XA-S4-C BOS18 0-HW-1

BOS21-HW-1 BOS5-BL6 BOS18-PK-1

BOS18KF-NA-1QD-C-02 BOS18KF-PA-1QD-C-02

BOS18KF-PA-1QD-S4-C BOS18KF-NA-1QD-S4-C

BOS18KF-PA-1PD-C-02 BOS18KF-PA-1PD-S4-C

BOS18KR-NU-PR10-02 BOS18KR-PU-PR10-02

BOS21M-NA-LD10-S42 BOS21M-PA-LD10-S42

BOS21M-PA-LR10-S4 BOS6K-NU-1LHA-C-02

BOS18KR-NU-PR10-S4 BOS18KR-PU-PR10-S4

BOS6K-PU-1LHA-C-02 vnp-130/DD/TC

BOS26K-NA-1LHB-S4-C BOS26K-PA-1LHB-S4-C

BOS26K-PA-1LQK-S4-C BOS26K-PA-1LQP-S4-C

BOS21M-PUS-LH12-S4


BOS18KR-NU-ID10-02 BOS18KR-PU-ID10-02

BOS18KW-PA-1QC-C-02 BOS18KW-PA-1QC-S4-C

BOS6K-NU-1LHA-SA1-C-02

BOS6K-PU-1LHA-SA1-C-02

BOS18KF-NA-1PE-S4-C BOS18KF-PA-1PE-C-02

BOS18KF-PA-1PE-S4-C BOS18KR-NU-ID10-S4

BOS18KR-PU-ID10-S4 BOS21M-NUS-LH12-S4

BOS36-HW-1 BES 12 0-KB-602-06/12

BOS18KF-PA-1TB-S4-C BOS18KF-NA-1FR-S4-C

BOS18KF-PA-1FR-S4-C BMF 305K/HW20-PS-C-2-S4-00 2

BOS26K-PA-1LHC-S4-C BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92

BOS18M-GU-1PF-S4-Y BOS18M-PS-1RB-E4-C-05

BOS18M-PS-1XA-E5-C-S4 BOS18M-PS-1XB-E5-C-S4

BOS18M-PO-1XB-E5-C-S4 BOS18M-PO-1XA-E5-C-S4

BOS18M-PS-1XA-E4-C-03 BOS18M-PS-1XB-E4-C-03

BOS12M-NS-1YA-B0-C-03 BOS12M-NS-1YB-B0-C-03

BOSR-30 ywstech

BOS12M-PS-1PD-S4-C BES 516-383-E0-C-PU-03

BOS18KW-NA-1PD-C-02 BOS18KW-PA-1PD-C-02

BOS5 HW1 BOS18-UK-1 BOS18-UK-2

BOS18M-PO-1RB-E5-C-S4 BOS18M-PS-1RB-E5-C-S4

BOS18M-PS-1RD-E5-C-S4 BOS18KW-NA-1PD-S4-C

BOS18KW-PA-1N1R-S4-C BOS18KW-PA-1TB-S4-C

BOS18M-NA-1PD-E4-C-03 BOS18M-NA-1VD-E4-C-03 

BOS5K-PS-RH12-S75 BOS26K-NA-1LQP-S4-C

BOS18M-PA-1PA-E4-C-03

BOS18M-PA-1PD-E4-C-03BOS18M-PA-1PD-E4-C-03

BOS5K-NO-RH12-02 BOS5K-NO-RH12-S75

BOS5K-NS-RH12-02 BOS5K-NS-RH12-S75

BOS5K-PO-RH12-02 BOS5K-PO-RH12-S75

BOS5K-PS-RH12-02 BES 516-357-B0-C-PU-05

BOS12M-PO-1PD-B0-C-03 BES R04KC-PSC15B-EP02

BOS18M-NA-1VD-E5-C-S4 BOS18M-PA-1PA-E5-C-S4

BOS18M-PA-1PD-E5-C-S4 BOS18M-PA-1VD-E5-C-S4

BOS18M-NA-1PD-E5-C-S4 BOS5K-PS-IX10-S75

BOSR-10 BISM-400-007-001-00-S115

BOSR-1 09-0322-02-06 R1314/RELF004-00226-3000

BOS26K-PA-1LHA-SA1-S4-C

BOS74-HW-1 BOS21-HW-3

BOS5K-PO-IX10-02 BOS5K-PO-IX10-S75

BOS5K-PO-IX10-S75-S BOS5K-PS-IX10-02

BOS12M-NS-1YA-S4-C

BOS12M-NS-1YB-S4-C

BOS12M-PS-1YB-S4-C

BOS18KF-PA-1HA-S4-C

BOS18KF-NA-1HA-C-02

BOS18KF-NA-1HA-S4-C

BOS26K-NA-1LHC-S4-C

BOS12M-PS-1YA-B0-C-03

BOS18M-PS-1RB-E4-C-03

BOS18M-PA-1QB-E5-C-S4

BOS15K-R-C10-02 BOS15K-R-C50-02

BOS15K-R-C50-P-S75 BOS15K-R-D12-02

BOS15K-S-C10-02 BOS15K-S-C50-02

BOS18M-WS-7XA-B0-L-03

BOS18M-WS-7XB-B0-L-03

BOS18M-PO-1RD-E5-C-S4

BOS12M-YB-S4-C

BOS12M-PO-1YA-S4-C

BOS18M-PA-1QB-E4-C-03

BOS35K-PS-1RH-B0-C-03

BOS25K-1-C90-02 BOS25K-5-C90-02

BOS18M-WO-7RB-B0-L-03

BOS18M-WS-7RB-B0-L-03

BOS5 HW5 ywstech

BOS15K-R-B2-02 BOS15K-S-B2-02

BOS12M-YA-B0-C-03

BOS12M-YB-B0-C-03

BOS12M-PO-1YA-B0-C-03

BOS12M-PO-1YB-B0-C-03

BOS15K-R-B2-P-S75 BOS15K-S-B2-P-S75

BOS18M-WO-7XA-B0-L-03

BOS26-HW-1 ywstech

BOS18KW-NA-1HA-S4-C BOS18KW-PA-1HA-S4-C

BOS25K-1-B5-02 BOS25K-5-B5-02

BOS15K-R-C10-P-S75 BOS15K-R-D12-P-S75

BOS15K-S-C10-P-S75 BOS15K-S-D12-02

BOS15K-S-D12-P-S75 BOS15K-S-E1-02

BOS15K-S-E1-P-S75 BOS12M-PO-1PD-S4-C

BOS12M-NS-1PD-S4-C BOS12M-PO-1YB-S4-C
BOS18E-PS-1YD-E5-D-S4 BOS25K-5-C90-P-S4

BOS12M-NS-1QA-S4-C BOS12M-PS-1QA-S4-C

BOS12M-PD-S4-C BOS12M-NS-1PD-B0-C-03

BOS12M-PO-1QA-S4-C BOS2K-X-RS10-02

BOS12M-PS-1PD-B0-C-03 BOS18M-PU-1PD-S4-C

BOS18E-PS-1WD-E5-D-S4 BOS15K-S-C50-P-S75


BOS18M-PS-1PD-E4-C-03 BOS18M-PA-LE10-02

BOS18M-PA-LE10-S4 BOS25K-5-B3-P-S4

BOS12M-PS-1QA-B0-C-03 BOS35-HW-1

BOS36K-PA-1PH-S4-C BOS36K-PA-1QH-S4-C

BOS2K-PS-RE10-02 BOS2K-PS-RE10-00 2-S49

BOS18M-WS-7XA-B0-L-05

BOS18MR-NA-LE10-02 BOS18MR-NA-LE10-S4

BOS18MR-PA-LE10-02 BOS18M-PU-1QB-S4-C

BOS18MR-PA-LE10-S4 BOS25K-5-M25-02

BOS12M-PS-1YB-BO-C-03 BES 517-132-M3-N

BOS18E-PS-1UB-E5-D-S4

BOS18E-PS-1XD-SA 1-S4

BOS18M-PS-1RD-E4-C-03

BOS18M-PS-1RD-E4-C-05

BOS18M-PS-1XB-E4-C-05

BOS18MR-PS-1OD-E 5-C-S4

BOS12M-YA-S4-C BOS26K-NA-1HC-S4-C

BOS26K-NA-1IE-S4-C BOS30M-PU-1PH-SA 3-C

BOS18E-PS-1UB-SA 1-S4

BOS35K-PO-1PD-S4-C BOS18E-PS-1XA-SA1-S4

BOS18E-PS-1XB-SA 1-S4

BOS35K-PO-1XB-S4-C BOS35K-PS-1PD-S4-C

BOS18E-PS-1YA-E5-D-S4 BOS35K-PS-1XB-S4-C

BOS18E-PS-1YB-E5-D-S4 BOS5K-NO-ID10-02

BOS5K-NO-ID-10-S75  BOS5K-NO-ID-10-S75-S

BOS5K-NO-IX10-02 BOS5K-NO-IX-10-S75

BOS5K-NO-IX10-S75-S BOS5K-NO-RD11-02

BOS5K-NO-RD11-S75 BOS5K-NO-RR10-02

BOS5K-NO-RR10-S75-S BOS5K-NS-ID10-S75

BOS5K-NS-IX10-02 BOS5K-NS-IX-10-S75

BOS5K-NS-RD11-02 BOS5K-NS-RD11-S75

BOS5K-NS-RR10-02 BOS5K-NS-RR10-S75

BOS5K-PO-ID10-02 BOS5K-PO-ID10-S75-S

BOS5K-PO-RD11-02 BOS5K-PO-RR10-02

BOS5K-PO-RR10-S75-S BOS18M-NA-1QB-E4-C-03

BOS18M-NA-1QB-E5-C-S4 BOS6K-NU-1OC-C-02

BOS18M-PA-1PF-E5-C-S4 BOS6K-NU-1QA-C-02

BOS6K-NU-1QA-S75-C BOS6K-NU-1QC-C-02

BOS6K-NU-1QC-S75-C BOS18M-PO-1PD-E4-C-03

BOS18M-PO-1RB-E4-C-03

BOS18M-PO-1RD-E4-C-03

BOS18M-PO-1XA-E4-C-03

BOS18M-PO-1XB-E4-C-03

BOD63M-LA02-S115 BOD63M-LB02-S115

BOD63M-LA04-S115 BOD18KF-RA01-C-02

BOD18KF-RA01-S4-C BOD66M-LA04-S92-C

BOD26K-LB07-S92-C BOD66M-RB01-S92-C

BOD21M-LA04-S92 BOD66M-RA01-S92-C

BOD26K-LB05-S115-C BOD26K-LBR04-S115-C

BOD26K-LBR05-S115-C BOD66-HW-1BOD 66-HW-1


BOD6K-RA01-C-02 BOD26K-LA02-C-06

BOD63M-LB04-S115 BOD26K-LA02-S4-C

BOD26K-LA01-C-06 BOD26K-LA01-S4-C

BOD26K-LB04-S115-C BOD66M-LB04-S92-C

产品相关关键字: 德国巴鲁夫BALLUFF一级代理
 如果你对德国巴鲁夫压力开关BALLUFF一级代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
HMG 4000德国贺德克HYDAC测量仪现货代购  FZP-2/2.1/P/80/20/RV6德国贺德克HYDAC进口代购液压泵价格有优势  FZP-2/2.1/P/80/20/RV6贺德克HYDAC德国齿轮泵价格有优势  EVS3100贺德克HYDAC电磁阀系列  WSM06020W-01M-C-N-24DG贺德克HYDAC电磁阀  EVS3100贺德克HYDAC电磁阀  KHF3-065-1114-05X原装贺德克球阀  HEX S522-70-00/G1 1/2 贺德克HYDAC冷却器  OK-EL10L.S/2.1 HYDAC风冷却器  德国HYDAC压力开关传感器 
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:843864 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站