ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC
  德国STEIMEL油泵
  德国易福门IFM
  德国GSR代理商
  德国皮尔磁PILZ
  德国MAHLE东莞总代理
  NORGREN,HERION代理
  PARKER(派克)
  威格士VICKERS
  日本TOYOOKI(丰兴)公司
  日本CKD喜开理
  TACO双联电磁阀总代理
  意大利UNIVER
  美国NASON开关中国总代理
  美国巴士德Barksdale
  德国伯恩斯坦Bernstein中国总代理
  德国图尔克TURCK代理
  美国MTS中国经销商
  日本SMC
  SIEMENS西门子变频器
  美国MAC
  德国BALLUFF巴鲁夫
  美国德威尔Dwyer
  美国VIATRAN
  美国 Nason 开关
  crouzet高诺斯
  美国AI-TEK
  德国STAUFF西德福
  德国HEIDENHAIN海德汉
  美国VICKERS
  英国NORGREN诺冠
  德国BARKSDALE巴士德
  德国HAWE哈威
  美国米顿罗MILTONROY
  德国HAWE
  德国WALTHER
  德国brinkmann
  德国SAMSON萨姆森
  日本小金井
  德国PILZ
  德国安沃驰AVENTICS
  美国MAGTROL
  德国其他品牌
  博力谋BELIMO
  德国P+F倍加福传感器
  美国其他品牌
  德国蒂芬巴赫电磁阀

 首页>>产品展示>>德国BALLUFF巴鲁夫>>BALLUFF巴鲁夫传感器>>小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理

小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理

点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理

Z适合于使用真空泵的吸附搬运系统的真空控制。
电子式真空开关带LED指示器,容易识别. 小金井KOGANEI汽缸
DAB-225X16,DAB-250X16,DAB-275X16,DAB-2100X16
DAB-2125X16,DAB-2150X16,DAB-2200X16,
DAB-2250X16,DAB-230
  小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理的详细资料:

小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理

小金井KOGANEI汽缸
DAB-225X16,DAB-250X16,DAB-275X16,DAB-2100X16 
DAB-2125X16,DAB-2150X16,DAB-2200X16, 
DAB-2250X16,DAB-2300X16 
DAB-225X20,DAB-250X20,DAB-275X20,DAB-2100X20 
DAB-2125X20,DAB-2150X20,DAB-2200X20, 
DAB-2250X20,DAB-2300X20,DAB-2350X20 
DAB-2400X20,DAB-2450X20,DAB-2500X20 
DAB-225X25,DAB-250X25,DAB-275X25,DAB-2100X25 
DAB-2125X25,DAB-2150X25,DAB-2200X25, 
DAB-2250X25,DAB-2300X25,DAB-2350X25 
DAB-2400X25,DAB-2450X25,DAB-2500X25 
DAB-225X32,DAB-250X32,DAB-275X32,DAB-2100X32 
DAB-2125X32,DAB-2150X32,DAB-2200X32,
DAB-2250X32,DAB-2300X32,DAB-2350X32, 
DAB-2400X32,DAB-2450X32,DAB-2500X32, 
DAB-225X40,DAB-250X40,DAB-275X40,DAB-2100X40, 
DAB-2125X40,DAB-2150X40,DAB-2200X40, 
DAB-2250X40,DAB-2250X40,DAB-2275X40,DAB-22100X40, 
DAB-2125X40,DAB-2150X40,DAB-2200X40, 
DAB-2250X40,DAB-2300X40,DAB-2350X40, 
DAB-2400X40,DAB-2450X40,DAB-2500X40, 
DAB-425X20,DAB-450X20,DAB-475X20,DAB-4100X20, 
DAB-4250X16,DAB-4300X16, 
DAB-4250X16,DAB-4300X16, 
DAB-425X20,DAB-450X20,DAB-475X20,DAB-4100X20, 
DAB-4125X20,DAB-4150X20,DAB-4200X20, 
DAB-4250X20,DAB-4300X20,DAB-4350X20, 
DAB-4400X20,DAB-4450X20,DAB-4500X20, 
DAB-425X25,DAB-450X25,DAB-475X25,DAB-4100X25, 
DAB-4125X25,DAB-4150X25,DAB-4200X25, 
DAB-4250X25,DAB-4300X25,DAB-4350X25, 
DAB-4400X25,DAB-4450X25,DAB-4500X25, 
DAB-425X32,DAB-450X32,DAB-475X32,DAB-4100X32, 
DAB-4125X32,DAB-4150X32,DAB-4200X32, 
DAB-4250X32,DAB-4300X32,DAB-4350X32, 
DAB-4400X32,DAB-4450X32,DAB-4500X32, 
DAB-425X40,DAB-450X40,DAB-475X40,DAB-4100X40, 
DAB-4125X40,DAB-4150X40,DAB-4200X40, 
DAB-4250X40,DAB-4300X40,DAB-4350X40 
DAB-4400X40,DAB-4450X40,DAB-4500X40 
DAD-25X20,DAD-50X20,DAD-75X20,DAD-100X20 
DAD-125X20,DAD-150X20,DAD-200X20, 
DAD-250X20,DAD-300X20,DAD-100X20,
DAD-350X20,DAD-400X20, 
DAD-25X25,DAD-50X25,DAD-75X25,DAD-100X25, 
DAD-125X25,DAD-150X25,DAD-200X25, 
DAD-250X25,DAD-300X25,DAD-100X25, 
DAD-350X25,DAD-400X25, 
DAD-25X32,DAD-50X32,DAD-75X32,DAD-100X32, 
DAD-125X32,DAD-150X32,DAD-200X32, 
DAD-250X32,DAD-300X32,DAD-100X32, 
DAD-350X32,DAD-400X32,DAD-450X32,DAD-500X32, 
DAD-25X40,DAD-50X40,DAD-75X40,DAD-100X40, 
DAD-125X40,DAD-150X40,DAD-200X40, 
DAD-250X40,DAD-300X40,DAD-100X40, 
DAD-350X40,DAD-400X40,DAD-450X40,DAD-500X40,
DA-25X20,DA-50X20,DA-75X20,DA-100X20,DA-700X20, 
DA-125X20,DA-150X20,DA-200X20,DA-250X20, 
DA-300X20,DA-350X20,DA-400X20,DA-450X20, 
DA-500X20,DA-550X20,DA-600X20,DA-650X20, 
DA-750X20,DA-800X20,DA-850X20,DA-900X20, 
DA-950X20,DA-1000X20,DA-1050X20, 
DA-25X25,DA-50X25,DA-75X25,DA-100X25, 
DA-125X25,DA-150X25,DA-200X25,DA-250X25, 
DA-300X25,DA-350X25,DA-400X25,DA-450X25, 
DA-500X25,DA-550X25,DA-600X25,DA-650X25, 
DA-700X25,DA-750X25,DA-800X25,DA-850X25,DA-900X25, 
DA-950X25,DA-1000X25,DA-1050X25, 
DA-25X32,DA-50X32,DA-75X32,DA-100X32, 
DA-125X32,DA-150X32,DA-200X32,DA-250X32, 
DA-300X32,DA-350X32,DA-400X32,DA-450X32, 
DA-500X32,DA-550X32,DA-600X32,DA-650X32, 
DA-700X32,DA-750X32,DA-800X32,DA-850X32,DA-900X32 
DA-950X32,DA-1000X32,DA-1050X32 
DA-25X40,DA-50X40,DA-75X40,DA-100X40, 
DA-125X40,DA-150X40,DA-200X40,DA-250X40, 
DA-300X40,DA-350X40,DA-400X40,DA-450X40, 
DA-500X40,DA-550X40,DA-600X40,DA-650X40, 
DA-700X40,DA-750X40,DA-800X40,DA-850X40,DA-900X40, 
DA-950X40,DA-1000X40,DA-1050X40, 
DAC-25X20,DAC-50X20,DAC-75X20,DAC-100X20,DAC-700X20, 
DAC-125X20,DAC-150X20,DAC-200X20,DAC-250X20 
DAC-300X20,DAC-350X20,DAC-400X20,DAC-450X20, 
DAC-500X20,DAC-550X20,DAC-600X20,DAC-650X20, 
DAC-750X20,DAC-800X20,DAC-850X20,DAC-900X20, 
DAC-950X20,DAC-1000X20,DAC-1050X20, 小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理AC-25X25,DAC-50X25,DAC-75X25,DAC-100X25,DAC-700X25, 
DAC-125X25,DAC-150X25,DAC-200X25,DAC-250X25, 
DAC-300X25,DAC-350X25,DAC-400X25,DAC-450X25, 
DAC-500X25,DAC-550X25,DAC-600X25,DAC-650X25, 
DAC-750X25,DAC-800X25,DAC-850X25,DAC-900X25, 
DAC-950X25,DAC-1000X25,DAC-1050X25, 
DAC-25X32,DAC-50X32,DAC-75X32,DAC-100X32, 
DAC-125X32,DAC-150X32,DAC-200X32,DAC-250X32, 
DAC-300X32,DAC-350X32,DAC-400X32,DAC-450X32, 
DAC-500X32,DAC-550X32,DAC-600X32,DAC-650X32, 
DAC-700X32,DAC-750X32,DAC-800X32,DAC-850X32,DAC-900X32, 
DAC-950X32,DAC-1000X32,DAC-1050X32, 
DAC-25X40,DAC-50X40,DAC-75X40,DAC-100X40, 
DAC-125X40,DAC-150X40,DAC-200X40,DAC-250X40, 
DAC-300X40,DAC-350X40,DAC-400X40,DAC-450X40, 
DAC-500X40,DAC-550X40,DAC-600X40,DAC-650X40, 
DAC-700X40,DAC-750X40,DAC-800X40,DAC-850X40,DAC-900X40, 
DAC-950X40,DAC-1000X40,DAC-1050X40 
:小金井>>嵌入型气缸:手机:    
传真:
:2559293216:廖宋文 :2559293216
:http://dgwtgy.testmart.cn/
    产品详细信息:
    产品特征
    短形本体和安装的多样化实现了机械装置的简易化。
    小而轻的嵌入型,发挥了超群的空间节省效果。
    用主体上的凹坑和扳手凸缘,能进行位置精度高和坚固的安装。
    产品特征
    短形本体和安装的多样化实现了机械装置的简易化。
    小而轻的嵌入型,发挥了超群的空间节省效果。
    用主体上的凹坑和扳手凸缘,能进行位置精度高和坚固的安装。
    二:小金井>>薄形气缸C系列
    产品详细信息:
    产品特征
    *追求节省总体空间的短、薄形主体。
    丰富的功能和Φ6~Φ100齐全的缸径,能对应任何需求。
    方形活塞杆使防回转功能更好,可进行机械装置的高效率设计。
    三:小金井>>笔形汽缸系列
    产品详细信息:
    产品特征
    缸径可达Φ16,还提高了性能。
    包括订货制造在内共有16个机种,多品种对应。
    四:小金井>>带导向装置薄形气缸
    产品详细信息:
    产品特征
    于搬运输送线的挡块、提升装置。
    根据用途,可以在滑动轴承和滚动轴承2种导向杆对应安装环境,可以有4种安装形式,配管位置也可以在2个方向上选择轴承部中选择。
    五:小金井>>双活塞杆气缸
    产品详细信息:
    2只气缸紧凑一体化的*的防回转气缸。
    大幅度减少了防回转装置的设计成本、部件种数。
    还具备强化轴承部的长衬套型,在设计效率上发挥威力。
    六:小金井>>杆式滑块
    产品详细信息:
    产品特征
    工作台上安装双活塞杆气缸和2根导向杆,实现高精度、高输出。另外,通过中心挡块结构,工作台不倾斜,确保稳定精度。考虑到装、拆的再现性,定位用销孔已经加工好。
    七:小金井>>磁铁式无杆气缸
    产品详细信息:
    采用时间*钕系希土类磁铁,具有强力保持力。
    行程覆盖zui小50mmzui大2000mm。
    设计先进,以安装传感开关为前提,对于FA,节省1/2空间。
    八:小金井>>摆动气缸
    产品详细信息:
    将摆动和直线的2个功能简化为一体。采用个别控制方法,可交替或同时进行直线运动和摆动运动。
    九: 小金井>>气动手指系列
    产品详细信息:
    产品特征
    于夹紧和搬运。
    和气缸组合,可容易设计成机械手。
    有180度开规格、长行程规格、横向滚柱轴承规格、直线导向装置规格等,能对应所有需求。
    十:小金井>>电磁阀100系列
    产品详细信息:
    于Φ20~Φ50气缸的驱动控制和低压规格的执行元件的2、3、5通口电磁阀。
    采用压力平衡截止方式,能发挥换向阀、分配阀等多样的功能。
    十一:小金井>>电磁阀180系列
    产品详细信息:
    对Φ20~Φ80气缸的驱动控制为代表,能对应各种用途的丰富的系列构成。
    追求安装性和维护性的可选用系统,更成为用户的好朋友。
    十二: 小金井>>手动阀、机械动作阀
    产品详细信息:
    简单的膜片提升结构,故障少,可靠性高,支持着气动控制。
    轻量、紧凑设计,对安装场所和安装姿势没有要求。
    十三:小金井>> 消音器,排气过滤器
    产品详细信息:
    消音效果好,排气阻抗小的紧凑型。还能防止灰尘从排气通口进入。
    排气过滤器将排气中的油去除,减少噪音,创造净化安静的环境。
    十四: 小金井>>真空发生器
    产品详细信息:
    产品特征
    于使用真空泵的吸附搬运系统的真空控制。
    电子式真空开关带LED指示器,容易识别.    小金井KOGANEI汽缸
DAB-225X16,DAB-250X16,DAB-275X16,DAB-2100X16 
DAB-2125X16,DAB-2150X16,DAB-2200X16, 
DAB-2250X16,DAB-2300X16 
DAB-225X20,DAB-250X20,DAB-275X20,DAB-2100X20 
DAB-2125X20,DAB-2150X20,DAB-2200X20, 
DAB-2250X20,DAB-2300X20,DAB-2350X20 
DAB-2400X20,DAB-2450X20,DAB-2500X20 
DAB-225X25,DAB-250X25,DAB-275X25,DAB-2100X25 
DAB-2125X25,DAB-2150X25,DAB-2200X25, 
DAB-2250X25,DAB-2300X25,DAB-2350X25 
DAB-2400X25,DAB-2450X25,DAB-2500X25 
DAB-225X32,DAB-250X32,DAB-275X32,DAB-2100X32 
DAB-2125X32,DAB-2150X32,DAB-2200X32,
DAB-2250X32,DAB-2300X32,DAB-2350X32, 
DAB-2400X32,DAB-2450X32,DAB-2500X32, 
DAB-225X40,DAB-250X40,DAB-275X40,DAB-2100X40, 
DAB-2125X40,DAB-2150X40,DAB-2200X40, 
DAB-2250X40,DAB-2250X40,DAB-2275X40,DAB-22100X40, 
DAB-2125X40,DAB-2150X40,DAB-2200X40, 
DAB-2250X40,DAB-2300X40,DAB-2350X40, 
DAB-2400X40,DAB-2450X40,DAB-2500X40, 
DAB-425X20,DAB-450X20,DAB-475X20,DAB-4100X20, 
DAB-4250X16,DAB-4300X16, 
DAB-4250X16,DAB-4300X16, 
DAB-425X20,DAB-450X20,DAB-475X20,DAB-4100X20, 
DAB-4125X20,DAB-4150X20,DAB-4200X20, 
DAB-4250X20,DAB-4300X20,DAB-4350X20, 
DAB-4400X20,DAB-4450X20,DAB-4500X20, 
DAB-425X25,DAB-450X25,DAB-475X25,DAB-4100X25, 
DAB-4125X25,DAB-4150X25,DAB-4200X25, 
DAB-4250X25,DAB-4300X25,DAB-4350X25, 
DAB-4400X25,DAB-4450X25,DAB-4500X25, 
DAB-425X32,DAB-450X32,DAB-475X32,DAB-4100X32, 
DAB-4125X32,DAB-4150X32,DAB-4200X32, 
DAB-4250X32,DAB-4300X32,DAB-4350X32, 
DAB-4400X32,DAB-4450X32,DAB-4500X32, 
DAB-425X40,DAB-450X40,DAB-475X40,DAB-4100X40, 
DAB-4125X40,DAB-4150X40,DAB-4200X40, 
DAB-4250X40,DAB-4300X40,DAB-4350X40 
DAB-4400X40,DAB-4450X40,DAB-4500X40 
DAD-25X20,DAD-50X20,DAD-75X20,DAD-100X20 
DAD-125X20,DAD-150X20,DAD-200X20, 
DAD-250X20,DAD-300X20,DAD-100X20,
DAD-350X20,DAD-400X20, 
DAD-25X25,DAD-50X25,DAD-75X25,DAD-100X25, 
DAD-125X25,DAD-150X25,DAD-200X25, 
DAD-250X25,DAD-300X25,DAD-100X25, 
DAD-350X25,DAD-400X25, 
DAD-25X32,DAD-50X32,DAD-75X32,DAD-100X32, 
DAD-125X32,DAD-150X32,DAD-200X32, 
DAD-250X32,DAD-300X32,DAD-100X32, 
DAD-350X32,DAD-400X32,DAD-450X32,DAD-500X32, 
DAD-25X40,DAD-50X40,DAD-75X40,DAD-100X40, 
DAD-125X40,DAD-150X40,DAD-200X40, 
DAD-250X40,DAD-300X40,DAD-100X40, 
DAD-350X40,DAD-400X40,DAD-450X40,DAD-500X40,
DA-25X20,DA-50X20,DA-75X20,DA-100X20,DA-700X20, 
DA-125X20,DA-150X20,DA-200X20,DA-250X20, 
DA-300X20,DA-350X20,DA-400X20,DA-450X20, 
DA-500X20,DA-550X20,DA-600X20,DA-650X20, 
DA-750X20,DA-800X20,DA-850X20,DA-900X20, 
DA-950X20,DA-1000X20,DA-1050X20, 
DA-25X25,DA-50X25,DA-75X25,DA-100X25, 
DA-125X25,DA-150X25,DA-200X25,DA-250X25, 
DA-300X25,DA-350X25,DA-400X25,DA-450X25, 
DA-500X25,DA-550X25,DA-600X25,DA-650X25, 
DA-700X25,DA-750X25,DA-800X25,DA-850X25,DA-900X25, 
DA-950X25,DA-1000X25,DA-1050X25, 
DA-25X32,DA-50X32,DA-75X32,DA-100X32, 
DA-125X32,DA-150X32,DA-200X32,DA-250X32, 
DA-300X32,DA-350X32,DA-400X32,DA-450X32, 
DA-500X32,DA-550X32,DA-600X32,DA-650X32, 
DA-700X32,DA-750X32,DA-800X32,DA-850X32,DA-900X32 
DA-950X32,DA-1000X32,DA-1050X32 
DA-25X40,DA-50X40,DA-75X40,DA-100X40, 
DA-125X40,DA-150X40,DA-200X40,DA-250X40, 
DA-300X40,DA-350X40,DA-400X40,DA-450X40, 
DA-500X40,DA-550X40,DA-600X40,DA-650X40, 
DA-700X40,DA-750X40,DA-800X40,DA-850X40,DA-900X40, 
DA-950X40,DA-1000X40,DA-1050X40, 
DAC-25X20,DAC-50X20,DAC-75X20,DAC-100X20,DAC-700X20, 
DAC-125X20,DAC-150X20,DAC-200X20,DAC-250X20 
DAC-300X20,DAC-350X20,DAC-400X20,DAC-450X20, 
DAC-500X20,DAC-550X20,DAC-600X20,DAC-650X20, 
DAC-750X20,DAC-800X20,DAC-850X20,DAC-900X20, 
DAC-950X20,DAC-1000X20,DAC-1050X20,
DAC-25X25,DAC-50X25,DAC-75X25,DAC-100X25,DAC-700X25, 
DAC-125X25,DAC-150X25,DAC-200X25,DAC-250X25, 
DAC-300X25,DAC-350X25,DAC-400X25,DAC-450X25, 
DAC-500X25,DAC-550X25,DAC-600X25,DAC-650X25, 
DAC-750X25,DAC-800X25,DAC-850X25,DAC-900X25, 
DAC-950X25,DAC-1000X25,DAC-1050X25, 
DAC-25X32,DAC-50X32,DAC-75X32,DAC-100X32, 
DAC-125X32,DAC-150X32,DAC-200X32,DAC-250X32, 
DAC-300X32,DAC-350X32,DAC-400X32,DAC-450X32, 
DAC-500X32,DAC-550X32,DAC-600X32,DAC-650X32, 
DAC-700X32,DAC-750X32,DAC-800X32,DAC-850X32,DAC-900X32, 
DAC-950X32,DAC-1000X32,DAC-1050X32, 
DAC-25X40,DAC-50X40,DAC-75X40,DAC-100X40,  
 AC-125X32,DAC-150X32,DAC-200X32,DAC-250X32, 
DAC-300X32,DAC-350X32,DAC-400X32,DAC-450X32, 
DAC-500X32,DAC-550X32,DAC-600X32,DAC-650X32, 
DAC-700X32,DAC-750X32,DAC-800X32,DAC-850X32,DAC-900X32, 
DAC-950X32,DAC-1000X32,DAC-1050X32, 
DAC-25X40,DAC-50X40,DAC-75X40,DAC-100X40, 
:手机:    
传真:
:2559293216:廖宋文 :2559293216
:http://dgwtgy.testmart.cn/小金井气缸KOGANEI亚太总代理

产品相关关键字: 小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理
 如果你对小金井气缸KOGANEI代理商亚太总代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

 • 产品:

 • 您的单位:

 • 您的姓名:

 • 联系电话:

 • 常用邮箱:

 • 省份:

 • 详细地址:

 • 补充说明:

 • 验证码:

  请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
BTL5-F-2814-1S德国BALLUFF巴鲁夫进口传感器现货  汽车生产车间上面的balluff巴鲁夫传感器  BALLUFF巴鲁夫光电微型激光传感器  巴鲁夫位移传感器BIW1-G310-M0100-P1-S115  巴鲁夫BALLUFF传感器德国原装*  德国balluff巴鲁夫开关传感器.广东公司  德国BALLUFF巴鲁夫BTL5-传感器  巴鲁夫BALLUFF机械式传感器  巴鲁夫BALLUFF传感器​德国*  -供应日本原装小金井KOGANEI缓冲器  
 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:783932 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站