ATOS液压元件
  HIRSCHMANN连接器
  ASCO压力传感器
  德国BURKERT宝德流体
  德国E+H总代理
  美国纽曼帝克NUMATICS
  HAWE代表处
  德国REXROTH力士乐总代理
  德国FESTO费斯托
  德国贺德克HYDAC

ATOS承诺-保证原装
点击次数:648 更新时间:2016-01-22
 

ATOS承诺-保证原装.假一赔十 量大价格好商量!!

东莞市巴菲特自动化设备有限公司长期*销售:意大利ATOS电磁阀、ATOS常规阀、ATOS叠加阀、ATOS插装阀、ATOS比例阀、 ATOS换向阀、ATOS盖板、ATOS柱塞泵、ATOS齿轮泵、ATOS叶片泵、ATOS普通油缸、ATOS伺服油缸、ATOS电子 器件、ATOS附件等液压产品。 大量现货库存,咨询。

广泛应用于钢铁、冶金、铝行业、石油化工、航天、船舶制造、煤炭、水泥、电力、汽车、工程机械、食品、药业、
伺服阀与比例阀的区别
伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。
比例阀和伺服阀的区别主要体现在以下几点:
1.驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达;
2.性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统;
2.1 伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;
2.2 伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般zui高几十Hz;
2.3 伺服阀对液压油液的要求更高,需要经过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些;
3.阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。
4.中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth产品的E型)。
5.阀的额定压降不同。
而比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。
比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。
林业、纺织、皮革、造纸等行业领域

伺服阀与比例阀的区别
伺服阀与比例阀之间的差别并没有严格的规定,因为比例阀的性能越来越好,逐渐向伺服阀靠近,所以近些年出现了比例伺服阀。
比例阀和伺服阀的区别主要体现在以下几点:
1.驱动装置不同。比例阀的驱动装置是比例电磁铁;伺服阀的驱动装置是力马达或力矩马达;
2.性能参数不同。滞环、中位死区、频宽、过滤精度等特性不同,因此应用场合不同,伺服阀和伺服比例阀主要应用在闭环控制系统,其它结构的比例阀主要应用在开环控系统及闭环速度控制系统;
2.1 伺服阀中位没有死区,比例阀有中位死区;
2.2 伺服阀的频响(响应频率)更高,可以高达200Hz左右,比例阀一般zui高几十Hz;
2.3 伺服阀对液压油液的要求更高,需要经过滤才行,否则容易堵塞,比例阀要求低一些;
3.阀芯结构及加工精度不同。比例阀采用阀芯+阀体结构,阀体兼作阀套。伺服阀和伺服比例阀采用阀芯+阀套的结构。
4.中位机能种类不同。比例换向阀具有与普通换向阀相似的中位机能,而伺服阀中位机能只有O型(Rexroth产品的E型)。
5.阀的额定压降不同。
而比例伺服阀性能介于伺服阀和比例阀之间。
比例换向阀属于比例阀的一种,用来控制流量和流向。
阿托斯DHRZO-P5-010/25/B/18 21
阿托斯DHRZO-P5-012/25 21
阿托斯DHRZO-P5-012/25/18
阿托斯DHRZO-P5E-012/25 11
阿托斯DHRZO-P5E-012/25 11
阿托斯DHRZO-P5E-012/25/BI
ATOS液压阀DHRZO-P5-012/25 21

阿托斯DHRZO-P5E-012/25/I

阿托斯ATOS比例常用型号:
DKZOR-AE-173-S5/110
DKZA-A-173-L5/PA-M/7
DKZO-A-151-S5
DKZO-A-171-L5
DKZO-A-173-S5
阿托斯DKZO-A-171-L5
阿托斯DKZO-A-173-L5/6
阿托斯DKZO-A-173-S5
阿托斯DKZOR-A-151/S5/18
阿托斯DKZOR-A-151-L5
阿托斯DKZOR-A-151-S3/PE
阿托斯DKZOR-A-151-S5
阿托斯DKZOR-A-151-S5/18 40
阿托斯DKZOR-A-151-S5/B
阿托斯DKZOR-A-151-S5/Y
阿托斯DKZOR-A-153-L3
阿托斯DKZOR-A-153-L5/B
阿托斯DKZOR-A-153-S5
阿托斯DKZOR-A-171/S5/40 WG
阿托斯DKZOR-A-171-D5
阿托斯DKZOR-A-171-D5 40
阿托斯DKZOR-A-171-L3
阿托斯DKZOR-A-171-L5
阿托斯DKZOR-A-171-L5/6
阿托斯DKZOR-A-171-S3
阿托斯DKZOR-A-171-S5
阿托斯DKZOR-A-171-S5/13
阿托斯DKZOR-A-171-S5/18
阿托斯DKZOR-A-171-S5-40
阿托斯DKZOR-A-173-D5
阿托斯DKZOR-A-173-L3
阿托斯DKZOR-A-173-L3/18
阿托斯DKZOR-A-173-L5
阿托斯DKZOR-A-173-L5 40
阿托斯DKZOR-A-173-L5/18
阿托斯DKZOR-A-173-L5/18 40
阿托斯DKZOR-A-173-L5/40
阿托斯DKZOR-A-173-L5/Y
阿托斯DKZOR-A-173-L5/Y40
阿托斯DKZOR-A-173-L540
阿托斯DKZOR-A-173-S3
阿托斯DKZOR-A-173-S3/6
阿托斯DKZOR-A-173-S5
阿托斯DKZOR-A-173-S5/18
阿托斯DKZOR-A-173-S5/6
DKZOR-AE-151-L3/Y
DKZOR-AE-151-L5
DKZOR-AE-151-L5/I
DKZOR-AE-151-L5/Y
DKZOR-AE-151-S5
DKZOR-AE-153-L3
DKZOR-AE-171-L3/PE
DKZOR-AE-171-L5
DKZOR-AE-171-L5 10
DKZOR-AE-171-L5/
DKZOR-AE-171-L5/I
DKZOR-AE-171-S3
DKZOR-AE-171-S5
DKZOR-AE-171-S5 10/WG
DKZOR-AE-171-S5/10
DKZOR-AE-171-S5/I-10
DKZOR-AE-171-S5/Y
DKZOR-AE-171-S5/Y 10
DKZOR-AE-173-D5
DKZOR-AE-173-D5 10
DKZOR-AE-173-D5/I
DKZOR-AE-173-L3/PE
DKZOR-AE-173-L5 10
DKZOR-AE-173-L5/I 10
DKZOR-AE-173-L5/PE
DKZOR-AE-173-L5/WG
DKZOR-AE-173-S5
DKZOR-AEG-171-L5
DKZOR-AEG-PS-173-L5
DKZORC-A-151-S5/18
DKZOR-RTE-170-L5/PE
DKZOR-RTE-171-L5/I
DKZOR-T-151-L5
DKZOR-T-151-L5/Y
DKZOR-T-153-L5
DKZOR-T-171-D5
DKZOR-T-171-L5
DKZOR-T-171-L5/WG
DKZOR-T-171-S5
DKZOR-T-171-S5/Y
DKZOR-T-173-L5
DKZOR-T-173-L5 40
DKZOR-T-173-L5/20
DKZOR-T-173-S5
DKZOR-TE-151-L5
DKZOR-TE-170-L3/WG
DKZOR-TE-170-L5
DKZOR-TE-170-L5 40
DKZOR-TE-170-L5/Q
DKZOR-TE-171-D5
DKZOR-TE-171-L3
DKZOR-TE-171-L5
DKZOR-TE-171-L5/I
DKZOR-TE-171-L5/I 40
DKZOR-TE-171-S3
DKZOR-TE-171-S5
DKZOR-TE-171-S5 40
DKZOR-TE-171-S5/I
DKZOR-TE-171-S5/Y
DKZOR-TE-173-D5/I
DKZOR-TE-173-L3
DKZOR-TE-173-L3/I
DKZOR-TE-173-L5
DKZOR-TE-173-L5 40
DKZOR-TE-173-S5
DKZO-T-171-S3
DKZO-T-173-S5
DLHZ0-T-040-L53 31
DLHZ0-T-040-L71-31
DLHZ0-TE-040-L71-31
DLHZA/UL-T-040-L5/NPT/PE
DLHZA/UL-T-040-L51/NPT/PE
DLHZA-T-040-L71/7/NPT/C32/PE
DLHZA-T-040-L71/7/PA-NPT
DLHZA-T-040-L71/M/7
DLHZA-T-040-L71/PA-NPT
DLHZA-T-040-T71/GK 31
DLHZA-T-060-L71/GK
DLHZA-T-060-T71/GK 31
DLHZA-T-060-T71/GK/PE
DLHZL-TE-060-V71 60
DLHZO-LE-040-L03/DL16SA 40
DLHZO-LE-040-L13/B
DLHZO-LE-040-L13/B/DL37SB/40
DLHZO-LE-040-L73/BI
DLHZO-LE-040-V33-DL26SB
DLHZO-LE-060-L1/I/DL37SB40
DLHZO-LE-060-L3/I/DL37SB40
DLHZO-LE-060-V71/LQ52SA 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ42SB 40
DLHZO-LE-060-V71/Q/LQ52SA 40
DLHZO-RTE-040-L33
DLHZO-RTE-040-L71
DLHZO-RTE-040-L73
DLHZO-RTE-060-V5
DLHZO-T-040-L01
DLHZO-T-040-L03
DLHZO-T-040-L11
DLHZO-T-040-L13
DLHZO-T-040-L31
DLHZO-T-040-L31 31
DLHZO-T-040-L33
DLHZO-T-040-L51
DLHZO-T-040-L53
DLHZO-T-040-L71
DLHZO-T-040-L71 31
DLHZO-T-040-L71 40
DLHZO-T-040-L71/Y/13
DLHZO-T-040-L73
DLHZO-T-040-L73 1
DLHZO-T-040-L73 31
DLHZO-T-040-T51
DLHZO-T-040-T71
DLHZO-T-040-T73
DLHZO-T-040-V71
DLHZO-TE-040-L01
DLHZO-TE-040-L03
DLHZO-TE-040-L11
DLHZO-TE-040-L11/I
DLHZO-TE-040-L11/WG
DLHZO-TE-040-L13
DLHZO-TE-040-L13/EP
DLHZO-TE-040-L13/FQ/PE
DLHZO-TE-040-L31
DLHZO-TE-040-L31 40
DLHZO-TE-040-L31/FI 40
DLHZO-TE-040-L31/I
DLHZO-TE-040-L31/M
DLHZO-TE-040-L31/Q
DLHZO-TE-040-L33
DLHZO-TE-040-L33/FQ/PE
DLHZO-TE-040-L33/I 40
DLHZO-TE-040-L33-40
DLHZO-TE-040-L51
DLHZO-TE-040-L51 40
DLHZO-TE-040-L51/FI 40
DLHZO-TE-040-L51/I
DLHZO-TE-040-L51/Q
DLHZO-TE-040-L51/Y
DLHZO-TE-040-L51/Z
DLHZO-TE-040-L53
DLHZO-TE-040-L53 40
DLHZO-TE-040-L53/I
DLHZO-TE-040-L71
DLHZO-TE-040-L71/I
DLHZO-TE-040-L71/I 40
DLHZO-TE-040-L71/Z
DLHZO-TE-040-L73
DLHZO-TE-040-L73 40
DLHZO-TE-040-L73/1
DLHZO-TE-040-L73/B 40
DLHZO-TE-040-L73/B+SP-ZN-7P
DLHZO-TE-040-L73/I
DLHZO-TE-040-L73/Q
DLHZO-TE-040-T51
DLHZO-TE-040-T53
DLHZO-TE-040-T53/I
DLHZO-TE-040-T53/I 40
DG5V-8-H-6C-2-VM-U-H-10
DG5V-8-H-6C-3-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-3-T-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-E-M-U-C-10
DG5V-8-H-6C-E-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-M-FWL-H-10-EN21
DG5V-8-H-6C-M-U-A-10
DG5V-8-H-6C-M-U-C-10
DG5V-8-H-6C-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-M-U-HL-10
DG5V-8-H-6C-S-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-T-M-U-B-10
DG5V-8-H-6C-T-M-U-C-10
DG5V-8-H-6C-T-M-U-H-10
DG5V-8-H-6C-T-M-U-KK-10
DG5V-8-H-6C-T-VM-U-H-10
DG5V-8-H-6N-2-M-U-OJ-10
DG5V-8-H-6N-M-U-A-10
DG5V-8-H-6N-M-U-C-10
DG5V-8-H-8C-2-S-VM-U-A-10
DG5V-8-H-8C-2-S-VM-U-C-10
DG5V-8-H-8C-2-S-VM-U-KK-10
DG5V-8-H-8C-E-T-VM-U-H-10
DG5V-8-H-8C-E-VM-U-B-10
DG5V-8-H-8C-E-VM-U-C-10
DG5V-8-H-8C-E-VM-U-D-10
DG5V-8-H-8C-K-VM-U-H-10
DG5V-8-H-8C-R-VM-U-C-10
DG5V-8-H-8C-S-VM-U-B-10
DG5V-8-H-8C-S-VM-U-H-10
DG5V-8-H-8C-VM-U-A-10
DG5V-8-H-8C-VM-U-C-10
DG5V-8-H-8C-VM-U-H-10
DG5V-8-H-9C-E-M-U-A-10
DG5V-8-H-9C-E-VM-U-C-10
DG5V-8-H-B-2C-Z-PCB-E-VM-U-H-10
DG5V-8-H-B-3-Z-PPA-E-VM-U-H-10-EN600
DGAM-2-4-10-R
DGAM-3-01-10R
DGAM-5-10R
DGC-06-B-60
DGC-06-C-60
DGC-06-F-60
DGC-06-FV-60
DGC5-060A-C-M-FW-B5-80
DGFN-06-50
DGMA-2-B-10
DGMA-2-C2-10
DGMA-3-0-10
DGMA-3-B-10
DGMA-3-C1-10
DGMA-3-C2-10
DGMA-3-T1-10B
DGMA-3-T2-10B
DGMA-5-B-10EILP
DGMA-5-C1-10
DGMA-5-C2-10
DGMA-5-T1-10B
DGMA-5-T2-10B
DGMA-5-T3-10B
DGMC2-2-AB-GW-BA-GW-10
DGMC2-2-AT-CW-BT-CW-10
DGMC2-2-AT-FW-BT-FW-10
DGMC2-2-AT-GW-BT-GW-10
DGMC2-3-AB-AW-BA-AW-41
DGMC2-3-AB-AW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-BH-BA-BH-41
DGMC2-3-AB-BK-BA-BK-41
DGMC2-3-AB-BW-BA-BW-41
DGMC2-3-AB-BW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-CH-BA-CH-41
DGMC2-3-AB-CK-BA-CK-41
DGMC2-3-AB-CW-BA-BW-41
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41-EN103
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41-EN104
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41-EN48
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41-EN74
DGMC2-3-AB-CW-BA-GW-41
DGMC2-3-AB-GH-BA-GH-41
DGMC2-3-AB-GW-BA-BW-41
DGMC2-3-AB-GW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-GW-BA-GW-41
DGMC2-3-AT-AW-BT-AW-41
DGMC2-3-AT-BH-BT-BH-41
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41

 
东莞市腾达设备贸易有限公司 版权所有 总访问量:843112 地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远酒店商务楼14楼13A11 邮编:
电话:0769-89770965 传真:0769-22301098 手机:15216878095 联系人:廖宋文 邮箱:3252693579@qq.com
GoogleSitemap 网址:www.shyingzhe.com ICP备案号:

化工仪器网

推荐收藏该企业网站